Akademisk Arkitektforening

efteruddannelsesmidler

EfteruddannelsesmidlerAfsatte efteruddannelsesmidler pr. medarbejder jvf. den af DANSKE ARK og ARKITEKTFORBUNDET indgåede treårige overenskomst pr. 1. april 2012.

Beløbet skal dække udgift til studierejser, kurser, transport m.v. og den ansattes løn under efteruddannelse.

Udgiv indhold