Akademisk Arkitektforening

Thomas Brogren

Thomas Brogren
MAA

Arkitekt (renovering, transformation og restaurering)

Jeg arbejder som sagsarkitekt hos Gottlieb Paludan Architects. Jeg har specialiseret mig i at arbejdet med genbrug af huse: at udvikle, renoverer, restaurere og vedligeholde det eksisterende.

Jeg har altid haft en bred interesse for kultur, historie og samfund, så det var naturligt for mig også at studere arkitekturhistorie, da jeg var i gang med min almindelige bygningskunstuddannelse på kunstakademiet. Under mit studieophold på en arkitektskole i Paris, hvor jeg tog eksamen i både kunst- og arkitekturhistorie, blev jeg blev inspireret til ikke at skelne mellem at arbejde med nye og gamle huse.

Jeg holder af nye huse, der udtrykker forståelse for stedet og interesserer mig for at føre gamle huse ind i vores tid på en god måde. Jeg vil derfor ikke kalde mig selv restaureringsarkitekt - for nogle hus skal renoveres, andres skal nænsomt sættes i stand og nogen skal vi bare se at få revet ned. Jeg vil hellere kalde mig selv en arkitekt, der holder af samspillet mellem gamle huse og nye huse.

Jeg har været ansat hos Erik Møller arkitekter fra 1998 til 2014 og var fra 2007-11 medarbejderrepræsentant i tegnestuens bestyrelse.

Jeg underviser i Arkitektur på Københavns Universitet/ Kunsthistorie i faget design og i arkitektforeningen i emnet Renovering.

Læse et par tekser om genbrug af huse på min profil på bygningskultur.dk på:
http://www.bygningskultur.dk/Menu/Profiler++%26++Netv%c3%a6rk/Profiler/T...

og se nogle af mine billeder og tegninger på:
http://www.flickr.com/photos/thomasbrogren/


Faglige netværk

Ingen netværk

Kontakt

Tlf: 35361787