Akademisk Arkitektforening

Gunver HansenGunver Hansen er belysningsarkitekt MAA PLDA med egen tegnestue. Hun er specialiseret som belysningsarkitekt og udarbejder projekter til kunstig belysning i restaureringsprojekter og nybyggeri af høj arkitektonisk kvalitet, ofte som konsulent for andre arkitektvirksomheder. Desuden har hun lavet projekter til udendørs belysning af veje, pladser og bygninger, ofte for kommuner. Gunver Hansen har tegnet mere end 500 store og små belysningsprojekter, bl.a. ny belysning på Københavns Hovedbanegård, ny udvendig belysning til Utzons Bagsværd Kirke, belysning af Torvet i Esbjerg og vejbelysning i Nuuk.

Gunver Hansen designer belysningsarmaturer, dels som customdesign til egne belysningsprojekter, dels som standardarmaturer for belysningsproducenter bl.a. Philips.

Udover tegnestuen har Gunver Hansen en omfattende skribentvirksomhed og har skrevet om lys, bl.a. bogen “Dagliglivets Lys” samt mere end 200 artikler i danske og udenlandske fagtidsskrifter og publikationer, især i LYS og ARKITEKTEN.

Gunver Hansen har i samrbejde med MOCH A/S og Akademisk Arkitektforening udviklet E-learningskurset SE LYSET