Akademisk Arkitektforening

Coaching

Coaching er en dynamisk metode til afklaring og udvikling af dine personlige kompetencer i din professionelle rolle. Et coachingforløb består af en række fysiske samtaler (a 1,5 time) mellem dig og en professionel coach. Coachingsessionerne tager afsæt i dine ønsker og behov. Coachen er solidt uddannet, har indblik i arkitektfaget og mange års erfaring med professionelle coachingsamtaler.

Hvorfor?
Behovet for sparring opstår typisk i en forandringsproces, fx:
• Du er midt i et jobskifte, som du mærker er vanskeligt at håndtere alene
• Du befinder dig karrieremæssigt et sted i livet, hvor du oplever et behov for afklaring om din fremadrettede retning
• Du oplever helt konkrete udfordringer i dit professionelle liv, og du føler et behov for at udvikle inspiration til at håndtere disse udfordringer mere konstruktivt.

Udbytte?
Coaching er en effektiv metode til at fremme refleksion, udvikling og fremdrift i din professionelle arbejdsrolle og stimulere til nye tænke- og handlemønstre. Gennem øget selvindsigt skaber coachingen en platform, hvorfra du kan kvalificere din forståelse og håndtering af dine professionelle relationer. Et coaching-forløb åbner typisk for større personlig energiudnyttelse, mere fokuseret opgaveløsning, større grad af selvsikkerhed, øget bevidsthed om kraftigere gennemslagskraft og dybere indsigt i, hvordan du virker på andre, etc.

Hvordan?
Det er coachens opgave at hjælpe og støtte dig til at udvikle dine potentialer samt at løse nutidige og fremtidige udfordringer på den mest hensigtsmæssige måde. I den coachende proces gøres dette ved at stille spørgsmål, lytte, udfordre og støtte dig i din proces mod målet. Coachen har tavshedspligt.
Udbyttet af et coaching-forløb står i vid udstrækning mål med det, du er villig til at investere.

Hvor længe?
Et coachingforløb kan sammensættes alt efter ønsker og behov. I Arkitektforeningen består et personligt coachingforløb typisk af 3-5 sessioner a 1,5 times varighed. Der er som oftest 3-4 uger mellem hver session. Alt efter hvem man er, kan forløbet tilpasses og justeres, så det giver mest mulig mening. Nogen gør brug af coaching kontinuerligt som et personligt ”rum for tænkning og udvikling”, mens andre bruger coaching i en periode, fordi de står med en konkret udfordring - fx en dårlig vane, en vigtig beslutning eller en aktuel konflikt - som de ønsker at bearbejde, forstå og håndtere i et andet lys.
I alle tilfælde skræddersyes forløbet din personlige situation og behov.


Coaches
Arkitektforeningen har 3 certificerede coaches tilknyttet:

Camilla Christoffersen - cand.merc.HRM, BA i Psykologi.
Tidligere HR-medarbejder hos Henning Larsen Architects.

Jesper Kock - arkitekt MAA.
Tidligere tilknyttet diverse tegnestuer og Arkitektforeningens sekretariat.

Johanne Louise Rosenquist - life-, business- og stresscoach, arkitekt
Tidligere arbejdet som arkitekt og projektleder.

Pris
Priser aftales med den enkelte coach med udgangspunkt i varighed, fokus, tidpunkt m.v.

Coachingpakken lægger op til, at første gang bruges på at indkredse fokus.
Du bestemmer retningen for coachforløbet, eksempelvis hjælp til at træne jobsamtale, afklaring af nye faglige mål, indkredsning af stressfaktorer m.m.
Ekstra timer kan tilkøbes.

Hvordan bliver jeg koblet?
Kontakt medlemschef Lena McNair   T: 3085 9005, E:  lm@arkitektforeningen.dk