Akademisk Arkitektforening

Task Force: Formidling af arkitektonisk kvalitet

* Denne task force er afsluttet


I 2009 nedsatte Arkitektforeningen en task force med det formål, at sætte formidlingen af arkitektonisk kvalitet under lup og folde det ud, så der opnåes en bred offentlig forståelse af arkitekters virke og forståelse for, hvor arkitekter kan gøre en positiv forskel og hvor arkitekter har størst samfundsmæssig nytte. I denne forbindelse blev task forcen bedt om at forholde sig til problematikken i to forskellige perspektiver; et internt og et eksternt.


Task forcens opgave
I kommissioriet for task forcen om formidling af arkitektonisk kvalitet, blev task forcen bedt om at udarbejde en politik og en handlingsplan om området. Handlingsplanen skulle forholde sig til både interne indsatser rettet mod MAA'erne såvel som eksterne indsatser rettet mod resten af verden. Ud over at forholde sig til hvordan formidling kan integreres i alle facetter af fagets udøvelse, blev task forcen i sit udkast til en handlingsplan også bedt om at indtænke formidlingselementet i Arkitektforeningens konkurrencer og efteruddannelsestilbud.


Task forcens anbefalinger til formidling af arkitektonisk kvalitet


Kommissorium


Læs task forcens kommissorium