Akademisk Arkitektforening

Arkitektur på skoleskemaet - opgaverArkitektur kan indgå i alle skolens fag - her er nogle ideer til opgaver:

Dansk
Læs og diskutér litteratur, hvor arkitekturen om omgivelserne spiller en rolle. F.eks. har forstadskvaretet en betydelig rolle i Bjarne Reuters ”Zappa”, ”Vi der valgte mælkevejen” og  ”Når Snerlen blomstrer” og Dan Turréll ”Vangede Billeder” - se inspiration.

• Essayopgave ”Her bor jeg” / ”Byens liv”/ "Mit yndlingssted"...

• Tema om identitet – hvor kommer jeg fra, og hvilke fysiske kendetegn har mit område? Hvad karakteriserer mit område sammenlignet med områder i Holland, Indien og USA eller andre steder i verden – eller i forhold til storbyen/landsbyen?

• Film der omhandler livet i forstæderne; ”Revolutionary Road”, Jacques Tatis ”Mon Oncle” om livet i den moderne villa Arpel i en forstad til Paris i 50erne.

Matematik/Natur og teknik
• Opmål dit hjem og lav en grundplan i forskellige størrelsesforhold

• Modelbygning/Rumforståelse/Materialeforståelse. Valg af materialer afhænger af en bygnings form og funktion. Arkitekter kan i dag vælge mellem naturlige og intelligente materialer. Kort sagt er de naturlige materialer hentet direkte fra naturen fx træ og sten, mens de intelligente materialer er skabt af mennesker. Find eksempler på forskellige materialer. Hvilket intelligent materiale ville du gerne opfinde?

• Energiforbrug/Solenergi – hvordan kan vi udnytte energien bedre derhjemme?  Hvordan bliver en bolig grøn? Tegn en skitse af, hvor og hvordan du ville sætte ind, hvis du skulle gøre dit hjem mere bæredygtigt/energirigtigt.

• Se på planer over din by – opmål afstande og udregn fx antal arealkm2 til rekreative formål/byggeri/veje/sportsaktiviteter/”vild” natur.

• Mange steder er arkitektoniske dele af byen bygget op omkring en symmetrisk akse. Det kan være alt fra et mønster i en udsmykning over to halvdele af en bygning til gadepartier, pladser og parkanlæg. Find eksempler på arkitektoniske dele, der er symmetrisk bygget op. Tegn skitser eller fotografer eksemplerne.  Snak sammen om, hvilken betydning og funktion, symmetrien har de steder, I har fundet den.  Hvilke andre steder kan I forestille jer, at den kunne have en funktion?  Forklar – og tegn gerne – hvor og hvorfor.

Billedkunst
• Fotoudstilling: Fotografer jeres område – gå på jagt efter smukke og grimme eksempler – snak om, hvad I synes er smukt og grimt/velfungerende eller problematisk. Begrund gerne hvorfor. Hvad gør netop jeres by/sted særligt?

• Valget af materialer afhænger af bygningens form og funktion. Arkitekter kan i dag vælge mellem naturlige og intelligente materialer. Kort sagt er de naturlige materialer hentet direkte fra naturen fx træ og sten, mens de intelligente materialer er skabt af mennesker. Find eksempler på forskellige materialer. Hvilket intelligent materiale ville du gerne opfinde? Undersøg hvilke materialer, der er brugt i forskellige byggerier/ Arbejd med modelbygning/collage.

• Lav en collage over temaet ”Et godt sted at bo”. Lav en liste med 10 punkter, der begrunder, hvorfor det er et godt sted at bo.

• ”Pimp” dit fortov – arbejd med udsmykning af offentlige veje/skolegården/fortovet. Tegn et skitseforslag til en udsmykning et sted i dit område og begrund dit valg af motiv og farver. Emner til diskussion: er graffiti kunst? Hvem bestemmer, hvad der er flot?

• Design din egen drømmebolig. Overvej følgende: Hvor skal den ligge? Hvor stor skal den være? Hvor mange og hvilke værelser skal den have? Hvordan skal værelserne ligge i forhold til hinanden? Hvilken form og hvilken stil skal den have? Hvilke materialer skal den opføres af? Hvordan skal den udsmykkes?
Tegn skitser af, hvordan bygningen skal se ud. Tegn både skitser af bygningens helhed og detaljer. Det kan fx være, at du har udtænkt nogle helt specielle dørhåndtag til lige netop din bolig. Byg evt. også en model af bygningen eller detaljer fra den. Fremlæg dine planer om din drømmebolig for de andre i klassen.

• Find bygninger i dit område og undersøg, hvornår de er fra. (Kirker, bindingsværk, etagebyggeri, parcelhuse mv.) Lav en collage med de forskellige bygninger og diskuter bygningernes form og materialer. Hvilken funktion har bygningen, og hvorfor ser de ud som de gør?

Historie
• Undersøg hvordan jeres forstad har ændret sig gennem tiden – besøg Lokalhistorisk Arkiv og find gamle fotos. Tag selv nye billeder af det samme sted og diskuter udviklingen.

• Tal med ældre mennesker, som kan huske og beskrive udviklingen – optag et interview med dem på video.

• Se i gamle aviser og læs om livet i forstaden. Noter hvad der karakteriserer forstaden i gamle dage og hvad der karakteriserer den nu.  Hvilke forskelle og ligheder er der? Hvordan har området udviklet sig gennem tiden?

• Find bygninger fra forskellige tider og undersøg, hvornår de er fra (gamle kirker, bindingsværk, etageejendomme, parcelhuse etc.) Hvor gammelt kan et hus blive? Hvorfor holder nogle huse bedre end andre?

Samfundsfag
• Hvad er en forstad? Hvad er en by, og hvordan fungerer den? Hvad definerer et kvarter? Sammenlign byer og boliger i forskellige lande - er der fællestræk, eller er de alle forskellige?

• Debat om bæredygtighed: Hvordan kan vi forhindre, at enfamiliehuse er nogen af de største energislugere? Hvordan bliver en bolig grøn? Diskuter hvor og hvordan du ville sætte ind, hvis du skulle gøre dit hjem mere bæredygtigt / energirigtigt. Hvordan kan man genbruge materialer og skrald, når der skal bygges?

• Infrastruktur og byplanlægning – hvordan kan vi skabe vækst i forstaden og forhindre nye ”udkantsområder”? Hvordan forhindrer vi, at der opstår udsatte boligområder?

• Vælg billeder af to eller flere huse fra forskellige steder i verden. Hvad er forskelligt, og hvad har de tilfælles?  Hvad skyldes forskellene? Hvorfor er der ting, der er ens?  Vælg et geografisk område og design et hus, som du ville bygge det i dette område. Byg evt. en model af huset. Forklar de andre i klassen, hvorfor du har designet det, som du har og hvorfor du har valgt de materialer, du har brugt osv.


Se flere opgaver hos Dansk Arkitektur Centers skoletjeneste www.arksite.dk


Foto: Skoleelever bygger modeller på Arkitekturens Dag 2010