Akademisk Arkitektforening

Designer MAAVil du være del af et stort fagligt fællesskab af designere, planlæggere og bygningsarkitekter og samtidig sætte design på den politiske dagsorden? Så bliv MAA.


Tro om igen, hvis du tror, at Arkitektforeningen kun er for dem, der tegner huse og arbejder på en tegnestue. 60 % af vores medlemmer laver alt muligt andet design- og arkitektarbejde, og en stor del arbejder med design i bred forstand. Derfor har vi samlet en lang række fordele og aktiviteter, der er relevante for designere – uanset om du er ansat i offentligt eller privat regi, er ledig eller om du arbejder med immaterielt eller materielt design.


Design på den politiske dagsorden
Design som videnfelt er højt prioriteret i Arkitektforeningens politiske arbejde, og vi involverer os i alt fra høringssvar og debatter til rådgivning af politikere i spørgsmål, der har med design at gøre. 


En af vores mærkesager er design og arkitektur på skoleskemaet, da vi mener, det har afgørende betydning for de næste generationers innovationskraft, at de har forståelse for form, funktion og rumlighed – og naturligvis kreativitet. 


Det er også en mærkesag, at designydelser og -produkter i bedste kvalitet skal prioriteres i offentlige indkøb, og at udbudsreglerne skal gøres mere lempelige, så samarbejdet mellem indkøber og leverandør bliver mindre komplekst og regelbefængt.


Nyt syn på design
Design nævnes ofte i forbindelse med myndighedernes bud på fremtidens vækstområder, men design opfattes ofte meget snævert alene som produktdesign, og Arkitektforeningen har bl.a. i forbindelse med regeringens vækstplan bidraget til, at myndighederne får en større forståelse for designbegrebets mangfoldighed og for arkitekternes brede arbejdsfelt.


I Arkitektforeningen arbejder vi stædigt på at bibringe arbejdsgivere og beslutningstagere en forståelse af, hvad designere, planlæggere og arkitekter kan bidrage med – i den enkelte virksomhed og i samfundet. Der er brug for et holdningsskifte på et arbejdsmarked, der stadig er præget af et begrænset syn på design.


Medlemsfordele

Fra efteruddannelse, netværk og faglige arrangementer til feriboliger og billig forsikring. Læs om fordele ved at være medlem af Arkitektforeningen. 

Lokalafdelinger
Som MAA bliver du tilknyttet en lokalafdeling, der laver arrangementer og debatter året rundt.  Som MAA har du mulighed for at …
blive fagdommer i forbindelse med konkurrencer.
blive en del af repræsentantskabet og en af de syv lokalledelser.
blive udpeget som repræsentant i øvrige organisationer.
blive faglig kapacitet i taskforces.
blive spurgt til råds i forbindelse med høringer.
blive foreslået som oplægsholder, debattør på diverse workshops, konferencer, seminarer.
blive medlem af netværk.
blive eksponeret i vores nyhedsbrev, der ugentligt når ud til næsten 7.000 mennesker, fx i medlemsportrætter.
blive mentor.
få en mentor.


Efteruddannelse for designere
Arkitekternes Efteruddannelse udbyder en rækker kurser, der også henvender sig til designere, fx:
Universelt design
Belysningsplanlægning
Egen tegnestue
Photoshop, SketchUp, InDesign
Presentation skills in English
Professionel kreativitet
Kreativitet i teams
Procesledelse 1 og 2
Ledelse i Kreative Videnvirksomheder (LKVV)
Styrk dine ledelseskompetencer.


 … og som MAA får du rabat på kurser udbudt af Arkitekternes Efteruddannelse.Hvad forventer du?
Hvad forventer du af et medlemskab af Arkitektforeningen, og hvordan kan vi imødekomme dine behov på bedste vis?


Kontakt os på e-mail mail@arkitektforeningen.dk eller tlf. 3085 9007 


 


Foto: Poul Volthers Corona-stole, Wikimedia Commons