Akademisk Arkitektforening

Arkitektforeningens nye rammer i ÅbenråAkademisk Arkitektforening er pr. 1. december 2015 flyttet ind i det gamle Musikhistoriske Museums bygninger i Åbenrå i det indre København.

Efter lang tids søgen efter et nyt lejemål, har Philip de Langes Reformert Præstegård i Åbenrå, København vist sig at være det bedste hus til Arkitektforeningens sekretariat, efteruddannelse og voksende antal medlemsaktiviteter. 

I søgningen efter nyt lejemål har bestyrelsen i Arkitektforeningen set på rigtig mange bygninger, med vidt forskelligt arkitektonisk udtryk, alder og beliggenhed, inden det endelige valg om Philip de Langes bygning blev truffet.

Efter godt et et år med omfattende renovering, stod det "nye" hus klar til indtagelse den 1. december 2015. 


December 2015

 
Foto: Laura Stamer

 
Foto: Laura Stamer Foto: Laura Stamer 


Næææsten færdige, november 2015
Rumforløb. Foto: Lena McNairSekretariatet på besøg i de nye rammer for første gang, siden renoveringen gik i gang. Foto: Lena McNairDe stofbeklædte vægelementer sættes op. Foto: Lena McNair

Rejsegilde den 17. septemberDen 17. september var der rejsegilde i Åbenrå, hvor samarbejdspartnere, håndværkere og Arkitektforeningen var til stede. Der blev festet med maner, og Andreas Karberg (billedet nedenfor), fra Karberghus, der ejer bygningen smadrede med stil flasken på billedet for oven med et ønske om, at huset må bestå mange, mange år. Åbenrå august 2015: Byggeri og renovering er i fuld gangFoto: Jesper Guldhammer

Åbenrå 2014 inden renoveringenFotograf Laura Stamer var forbi huset, inden renoveringen gik i gang. Motivet blev årets julekort fra formand Natalie Mossin i 2014


Gademiljø. Arkitektforeningens nye hovedkontor ligger i hjertet af København, få minutters gang fra Nørreport station Udsigt til gården. Foto: Peter ThorsenKontor - før renoveringen. Foto: Peter Thorsen 
 Detalje fra trappeopgangen. Foto: Peter Thorsen


Baggrund for flytningen
De sidste godt 20 år har Arkitektforeningens sekretariat holdt til i Arkitekternes Hus, tegnet af 3XN og opført i 1996 i Strandgade på Christianshavn. Huset har tjent arkitektfagets organisationer – Danske Arkitektvirksomheder, Arkitektens Forlag, Forbundet Arkitekter og Designere (FAOD), Danske Landskabsarkitekter og Akademisk Arkitektforening.

Arkitekternes Pensionskasse, der ejer Arkitekternes Hus, har sat bygningen til salg som følge af en strategi om at frasælge pensionskassens ejendomme, og i løbet af de senere år har de organisationer, som huset blev opført til, opsagt deres lejemål. I dag er der kun Arkitektforeningen og Danske Landskabsarkitekter tilbage, som nu også flytter ud.

Nye rumbehov
En anden årsag til flytningen er, at rumbehovet har ændret sig: Der er et stødt stigende antal medlems- og kursusaktiviteter og sekretariatets behov for mødelokaler og fleksibilitet, som en tværfaglig projektorganisation kræver, dækkes ikke længere af Arkitekternes hus.

Renovering
Tilbage i 1960erne var den gamle præstegård genstand for en ganske omfattende renovering, der forandrede den oprindelige arkitekturs udtryk. En del af udfordringen bliver nu at ”renovere tilbage”, så de enkelte bygningsdetaljer, så vidt det er muligt, kan genviden noget af den tabte autentisitet, få nyt liv og danne en inspirerende ramme for Arkitektforeningens virke. 

En anden udfordring i forbindelse med renoveringen bliver at gøre huset tilgængeligt for alle dets brugere. Kulturstyrelsen har derfor givet tilladelse til, at der opføres en elevator centralt i bygningen.

Fakta:

Fransk Reformert Præstegård er tegnet af arkitekt Philip de Lange (1704-1766) og opført i 1730-32

Bygningen rummer i alt 1.290 m2 og har siden midten af 1960’erne fungeret som Musikhistorisk Museum under Nationalmuseet.

Adressen er central med blot få minutters gåafstand til Nørreport Station.

Den fredede ejendom ejes i dag af Karberghus A/S, der besidder og udlejer flere historiske ejendomme i det indre København

Restaurering og ombygning af den gamle præstegård forestås af Ole Hagen Arkitekter A/S, i samarbejde med Arkitektforeningen.

Arkitektforeningen forventer at flytte ind i de ny-istandsatte lokaler i slutningen af 2015.

 

Læs pressemeddelelse om flytningen

 

Fotos: Stamers Kontor, Peter Thorsen og Jesper Guldhammer