Akademisk Arkitektforening

Legater 2012Der blev i 2012 uddelt følgende legater:


15.000 kr. til Anna Aslaug Lund fra Lemvigh-Müller Fonden til studierejse / studier af grønne gaderum i Portland, Oregon.

20.000 kr. til Anne Galmar og Anne Dorthe Vestergaard fra Lemvigh-Müller Fonden til at deltage i et udviklingsprojekt i Mexico City om urbane haver.

15.000 kr. til Marianne Filtenborg fra Lemvigh-Müller Fonden til studier af japanske rumlige forhold med udgangspunkt i sociale miljøer

13.000 kr. til Jeanette W. Frisk og Rasmus Frisk fra Lemvigh-Müller Fonden til at rejse til Chicago i forbindelse med udvikling af undervisningsprojekt.

5.000 kr. til Mia Scheel fra Lemvigh-Müller Fonden og 5.000 kr. fra Vilhelm Christian Eilschous Legat til undersøgelser og feltarbejde i udvalgte byer, som kan inspirere Danmarks aktører og arkitekter mod udviklingen af et mere socialt bæredygtigt samfund. 

11.000 til Johanne Vestergaard med 7.000 kr. fra Lemvigh-Müller Fonden og med 4.000 kr. fra William & Hugo Evers Fond til studieophold i Ladakh.

10.000 kr. til Louise Heebøll fra Kommunelæge Vilhelm Christian Eilschous Legat til udgivelsen af masteropgaven om en strategi for inddragelse af unge i byudvikling i provinsbyerne.

Næste ansøgningsfrist for legater er 15. marts 2013.