Akademisk Arkitektforening

Legater 2014Der blev i 2014 uddelt følgende legater:

I 2014 gik legatmidlerne til studieture, videre- og efteruddannelsesformål samt videreudvikling af forskningsprojekter eller forberedelse af forskningsprojekter inden for temaet Velfærdsudvikling gennem arkitektur.

Simon Kjems-Møller og Marco Philipsen Prahm modtager 20.000 kr. fra Lemvigh-Müller Fonden. Formålet er studietur til Kina, hvor de skal undersøge brug af genbrugsmaterialer.

Hannah Knudsen modtager ligeledes 20.000 kr. fra Lemvigh-Müller Fonden til rejse til Vest Afrika, Sierra Leone vedr. projekt MECC (Magburaka education and computer centre) / Arkitekter uden grænser (AUG).

Peder Duelund Mortensen modtager 10.000 fra Arkitektforeningens pulje og 5.000 fra Kommunelæge Vilhelm Christian Eilschou Holms legat til planlægning af projektet Review|Release|Reflect/Housing and Welfare.

Gitte Juul modtager 25.000 fra Lemvigh-Müller Fonden til research af forholdet mellem den formelle- og den uformelle sektor i det offentlige rum i Indien gennem arkitektur.

Heidi Svenningsen Kajita modtager 10.000 fra Arkitektforeningens pulje til film der dokumenterer og formidler udstillede registreringstegninger og beskrivelser af 1960-70ernes boligbebyggelser.

Morten Kjer Jeppesen modtager til projektet Bæredygtig forstadsomdannelse 10.000 kr. fra Lemvigh-Müller Fonden.

Nee Rentz-Petersen modtager 25.000 fra Arkitektforeningens pulje til projektet Farm City Hjørring.