Akademisk Arkitektforening

Legater 2015Bachelorlegat:

Julie Rosvall Gormsen og Katrine Kretzschmar Nielsen blev i Aarhus valgt som årets modtagere af Akademisk Arkitektforenings bachelorlegat på baggrund af deres bacheloropgave, som tager afsæt i værkanalysen 'Le Corbusiers Villa Shodhan'.  På KADK blev det Aleksander Guldager Kongshaug, der med besvarelsen af opgaven ”Nyt Diakonisse-Forum” fik legatet.

Akademisk Arkitektforeningens bachelorlegat består af kr. 15.000, en Kåre Klint ramme samt studentermedlemskab af Arkitektforeningen.