Akademisk Arkitektforening

Legater 2016Der blev i 2016 uddelt følgende legater

I 2016 gik legatmidlerne til studieture, videre- og efteruddannelsesformål samt videreudvikling af forskningsprojekter eller forberedelse af forskningsprojekter inden for temaet ”at skabe ved at dele”, som har været Arkitektforeningens politiske fokusområde i 2015 og 2016. 

Anne Lundhøj Jensen modtager 15.000 kr. fra Lemvigh-Müller Fonden. Formålet er at rejse til Sydafrika og ophold i 14 dage for at deltage i opførelsen af en ny forskole i et fattigt township udenfor Cape Town.

Anne Margrethe Wagner modtager 10.000 kr. fra Lemvigh-Müller Fonden til studierejse og ophold i San Francisco / Berkeley til videreudvikling af forskningsprojekt med fokus på fleksibel og iterativ planlægning, samskabelse og bæredygtige genanvendelsesprincipper.

Marius Costan modtager 20.000 kr. fra Arkitektforeningens bestyrelse og 3.000 kr. fra Kommunelæge Vilhelm Christian Eilschou Holms legat til organisering af internationalt tutormøde i 2016 for at forberede European Architecture Students’ Assembly, der skal foregå i Fredericia i 2017.

Gustav Conrad Szymala modtager 10.000 kr. fra Lemvigh-Müller Fonden til studierejse til New York for at interviewe 1-2 lokale tegnestuer om den amerikanske vinkel på cirkulær økonomi for at lave nye afsnit af podcasten In Situ.

Helene Hjort Knudsen modtager 7.000 kr.  fra Lemvigh-Müller Fonden til rejse og deltagelse i konferencen ”Cities as Community Spaces” i Valletta, Malta.

Jeanette Frisk modtager 10.000 kr. fra Lemvigh-Müller Fonden til at rejse og deltage i konference og nye samarbejder inden for cirkulær økonomi i Melbourne, Australien.

Morten Kjer Jeppesen modtager 10.000 kr. fra Lemvigh-Müller Fonden til studierejse til Canada for at studere omdannelse af eksisterende byområder med det formål at tænke deleøkonomi ind i byplanlægningen.

Nielsine Otto modtager 13.000 kr. fra Lemvigh-Müller Fonden og 2.000 kr. fra Kommunelæge Vilhelm Christian Eilschou Holm til studierejse og feltarbejde i Seoul, Sydkorea