Akademisk Arkitektforening

Legater 2017Der blev i 2017 uddelt følgende legater.


I 2017 gik legatmidlerne til ansøgere, der i særlig grad formulerer relevante projekter med forsknings- og innovationskarakter.

Legatmodtagernes emner strækker sig fra samarbejde og fra udforskning af arkitektoniske virkemidler til bæredygtighed med det overordnede formål at fremme den arkitektoniske kvalitet gennem aktioner, medskabelse og forskning.

Elin Eyborg Mortensdóttir Lund har fået 20.000,- kr. til deltagelse i en række workshops ”Attending Spaces” i London og København om performance og arkitektur.
 
Helle Nebelong har fået 15.000,- kr. til deltagelse i International Play Associations Konference i september i Calgary, Canada.
   
Jeanette Frisk har fået 12.000,- kr. til en rejse til Japan for at undersøge, hvordan man kan understøtte den grønne omstilling ved at skabe kulturforandring gennem dialog og samskabelsesprocesser i udviklingen af vores fysiske miljø. 
  
Kristian Ly Serena har fået 15.000,- kr. til sit forskningsarbejde omkring ældres brug af byens rum, herunder en studierejse til feltarbejde i Japan.
  
Lea Paulsen  har fået 10.000,- kr. til udforskning af tekstiler i arkitekturen ved mesterlære hos Studio Akana Moriyama og deltagelse i udviklingen af tekstilløsninger til projekter i Sverige / Japan.
  
Line Kjær Frederiksen har fået 13.000,- kr. til studierejse i forbindelse med forundersøgelser til forskningsprojekt om ressourcebevarende designstrategier – cirkulære systemleverancer ved design for disassembly og genbrug.
  
Viviana Vidal Iversen har fået 15.000,- kr. til studie for udvikling af model til ny nordisk skole i Columbia.   

Arkitektforeningens legatudvalg for 2017 bestod af:

Peter Thule Kristensen, Head of School of Architecture, Dr. Phil., Ph.D., Architect MAA
The Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture, Design and Conservation

Inge Vestergaard, Associate Professor, cand.arch., Architect MAA
Aarhus School of Architecture