Akademisk Arkitektforening

Repræsentantskabsmøde 2011 i glimt


Tagkonstruktionen i konferencesalen på Klarskovgaard, tegnet af Fællestegnestuen i 1970.


Arkitektforeningens formand Natalie Mossin og ordfører Lars Juel Thiis.


Tobias Konishi og Rasmus Brønnum fra Arkitektforeningen Østjylland


Der arbejdes i grupper for at finde frem til foreningens indsatsområder det kommende år.


Og mere gruppearbejde...