Akademisk Arkitektforening

Din stemme, dit valg
Hvem skal tegne Arkitektforeningens fremtid?

Du kan stemme på dine kandidater helt frem til 8. marts, men vi trækker lod om fem gavekort blandt de hurtigste 400 medlemmer, der har stemt. Vinder du lodtrækningen, er der et gavekort til Paustian på 500 kr. på vej til dig.

Stem via Nemid her
Der er sendt mail til samtlige stemmeberettigede medlemmer med link til valgsitet, hvis du ikke har modtaget mailen, kan du stemme via dit NemId her.

Se alle kandidaterne her

Du kan se alle de opstillede kandidater til valgene og læse deres valgprofiler.

Valget til "De 19" og lokalafdelingernes ledelse i København, Østjylland og Østifterne foregår elektronisk fra og med den 22. februar, kl. 10.00 til og med den 8. marts, kl. 23.59 2017.

Onsdag den 22. februar modtager alle aktive medlemmer samt studentermedlemmer en mail med et unikt link til afstemningssitet på den mailadresse, de har opgivet til Arkitektforeningen. De medlemmer, Arkitektforeningen ikke har mailadresse på, kan logge sig på valgsitet med deres NemId.

Husk at du stadig kan nå at stille op i din lokalafdeling
Valget til lokalledelse i Nord-, Syd- og Vestjylland eller Bornholm foregår på lokalafdelingens årsmøde. Kandidater til disse valg kan enten stille op forud for årsmødet ved at melde deres kandidatur til lederen af lokalafdelingen eller stille op direkte på årsmødet.

Sydjylland 13. marts
Vestjylland 14. marts
Nordjylland 15. marts
Bornholm 24. marts

Kontakt lederen af din lokalafdeling for yderligere informationer 
København, Astrid Mody, am@arkitektforeningen.dk 
Østjylland, Trine Lybech Madsen, trinelybechmadsen@hotmail.com 
Østifterne, Claus Boelsmand, cb@arkk.dk 
Nordjylland, Johanne Lundager, johannelundager@gmail.com 
Sydjylland, Signe Rosenfeldt, signe_rosenfeldt@hotmail.com 
Vestjylland, Tyge Dahl, td@dahlark.dk 
Bornholm, Birgit Stoltz Andersen, birgitstoltzandersen@gmail.com 

Repræsentantskabet har til opgave at formulere og markere foreningens fagpolitiske synspunkter og fastlægger således retningslinjerne for de kommende år. Repræsentantskabet vælges for to år ad gangen.