Akademisk Arkitektforening

Sådan stiller du op til valg 2017Arkitektforeningens fremtid tegnes af 52 arkitekter MAA og fire stud. arch. MAA, der er medlemmer af repræsentantskabet

Se de foreløbige kandidater her 

Stil op her
Du opretter din digitale kandidatprofil her
Profilen skal være oprettet senest 1. februar.
Vær opmærksom på, at du kun kan opstille i én kategori - du skal altså vælge om du vil opstille for en lokalledelse eller for "de 19".

Ønsker du at stille op til valg til Arkitektforeningens repræsentantskab har du forskellige muligheder:

Stil op i din lokalafdeling
Der er i alt 7 lokalafdelinger: København, Østjylland, Østifterne, Nordjylland, Sydjylland, Vestjylland og Bornholm.

Valget til lokalafdelingernes ledelse i København, Østjylland og Østifterne foregår ved elektronisk afstemning blandt lokalafdelingernes medlemmer. Kandidater til disse valg skal stille op senest 1. februar. Se hvordan nedenfor.

Valget til lokalledelse i Nord-, Syd- og Vestjylland eller Bornholm foregår på lokalafdelingens årsmøde. Kandidater til disse valg kan enten stille op forud for årsmødet ved at melde deres kandidatur til lederen af lokalafdelingen eller stille op direkte på årsmødet.

Eller stil op som en af "de 19"
Du kan stille op som et af de 19 medlemmer af repræsentantskabet, som ikke samtidig er medlem af en lokalledelse. Her foregår valget ved elektronisk afstemning blandt alle foreningens medlemmer. Kandidater til dette valg skal stille op senest den 1. februar. Se hvordan nedenfor.

Stil op som studentermedlem
I København og i Østjylland skal der vælges ét studentermedlem til henholdsvis lokalledelse og repræsentantskab for hver afdeling. Du kan stille op, hvis du er stud.arch MAA. Alle studentermedlemmer kan stemme på de opstillede studentermedlemmer. Kandidater til disse valg skal stille op senest den 1. februar. Se hvordan nedenfor.

Sådan gør du
Du opretter din digitale kandidatprofil her
Profilen skal være oprettet senest 1. februar.
Vær opmærksom på, at du kun kan opstille i én kategori - du skal altså vælge om du vil opstille for en lokalledelse eller for "de 19".

Vi sørger for, at kandidatprofiler løbende bliver gjort tilgængelige fra arkitektforeningens hjemmeside.

Kontakt lederen af din lokalafdeling for yderligere informationer 
København, Astrid Mody, am@arkitektforeningen.dk 
Østjylland, Trine Lybech Madsen, trinelybechmadsen@hotmail.com 
Østifterne, Claus Boelsmand, cb@arkk.dk 
Nordjylland, Johanne Lundager, johannelundager@gmail.com 
Sydjylland, Signe Rosenfeldt, signe_rosenfeldt@hotmail.com 
Vestjylland, Tyge Dahl, td@dahlark.dk 
Bornholm, Birgit Stoltz Andersen, birgitstoltzandersen@gmail.com 

Repræsentantskabet har til opgave at formulere og markere foreningens fagpolitiske synspunkter og fastlægger således retningslinjerne for de kommende år. Repræsentantskabet vælges for to år ad gangen.