Akademisk Arkitektforening

Hanne VestergaardHanne Vestergaard

Konferencer og lokalebooking

Kontakt:
T: 30 85 90 16
E: hv@arkitektforeningen.dk

Hanne står for lokaleudlejning, intern booking og forplejning ved kurser og møder.

Foto: Nana Reimers