Akademisk Arkitektforening

Martin Keiding

Martin Keiding
Arkitekt MAA, ansvarshavende chefredaktør, Arkitekten

Kontakt:
T: +45 23 62 07 95
E: mk@arkitekten.dk

Martin Keiding er ansvarlig for udvikling, redaktion og tilrettelæggelse af Arkitekten.

Han er desuden bogredaktør og har bidraget til en lang række bøger.

Herudover er Martin Keiding censor ved Kunstakademiets Arkitektskole og fagdommer i arkitektkonkurrencer.

Martin Keiding er uddannet arkitekt fra Kunstakademiets Arkitekskole i København og var chefredaktør på Arkitektur DK fra 2001 – 2011.


Foto: Nana Reimers