Akademisk Arkitektforening

Arkitektens redaktionsudvalg

Redaktionsudvalget udgør faglig sparring for Arkitektens chefredaktør.

Redaktionsudvalget består af 1 leder og 6 medlemmer, hvoraf 1 leder og 4 medlemmer vælges af Arkitektforeningens repræsentantskab på det årlige repræsentantskabsmøde. Medlemmer og leder vælges af Repræsentantskabet i henhold til administrationsvedtægten.

Udvalgets medlemmer valgt af Arkitektforeningens repræsentantskab
Anne Katrine Lotz (leder)
Graves Simonsen
Irene Lønne
Jens Thomas Arnfred
Peter Andreas Sattrup