Akademisk Arkitektforening

Medlemmer

Rets- og Responsumudvalgets medlemmer

Alexandra Thygesen, leder (2015-2019)
ATOPIA ApS

Kim Christiansen, stedfortræder (2016-2019)
Arkitektfirmaet Kim Christiansen

Hanne Alrø (2015-2018)
Bygningsstyrelsen

Lars Krogh (2015-2018)
Arkitekt MAA Lars Krogh

Ole Holst (2017-2020)
Jørn Langvad A/S Arkitekter

Klaus Petersen (2017-2020)
schmidt/hammer/lassen architects

Inga Marie Thornval (2017-2020)
Byggeri København

Lise Gandrup Jørgensen (2017-2020)
Henning Larsen Architects

Pernille Arends (2017-2020)
Arends Arkitekter