Akademisk Arkitektforening

Medlemmer

Rets- og Responsumudvalgets medlemmer

Alexandra Thygesen, leder (2015-2019)
ATOPIA ApS

Charlotte Møller (2015-2018) 
BK - Byggeri København

Flemming Andersen (2014-2017)
Flemming Andersen Arkitekter A/S

Hanne Alrø (2015-2018)
Klima- Energi- og Bygningsministeriet
Bygningsstyrelsen

Jan Sander Frederiksen (2014-2017)
PLH Arkitekter A/S

Kim Christiansen, stedfortræder (2016-2019)
Arkitektfirmaet Kim Christiansen

Klaus Petersen (2014-2017)
schmidt/hammer/lassen architects

Lars-Bo Lund Johansen (2014-2017)
Varde Kommune, Teknik og Miljø

Lars Krogh (2015-2018)
Arkitekt MAA Lars Krogh

Ole Holst (2014-2017)
Jørn Langvad A/S Arkitekter