Akademisk Arkitektforening

Valgresultatet 2017Første del af valget til Arkitektforeningens repræsentantskab er nu afgjort, og de nye lokalledelser i Østjylland, København og Østifterne samt ”De 19” er fundet.

Der er valgt både nye og gamle kræfter ind i repræsentantskabet - du kan se dem alle her:

”De 19” nationale mandater

Lokalafdeling Østjylland
Suppleanter:
Jesper Laursen
Trine Munk Hartwig

Lokalafdeling København
Suppleanter er:
Even Brænne Olstad
Julian Heick

Lokalafdeling Østifterne
Suppleanter er:
Kirsten Sander
Torben Wissing

Studerende i København

Studerende i Østjylland

Onsdag den 8. marts var sidste dag, hvor medlemmer af Arkitektforeningen kunne afgive deres elektroniske stemme på kandidater til Arkitektforeningens repræsentantskab. Stemmedeltagelsen var lidt lavere end ved sidste valg, og det er således kun 22 procent af alle stemmeberettigede medlemmer, der stemte.

”Vi er en medlemsforening, og repræsentantskabets mandat som Arkitektforeningens øverste myndighed gives af den demokratiske proces. Det er derfor afgørende, at så mange som muligt deltager i medlemsdemokratiet. Stor tak til alle jer MAA’er, der tog jer tid til at stemme. Og en særlig tak, til alle jer, der stillede op til valg. Jeres engagement og vilje til at arbejde for vores fælles fag er helt central for standen og foreningen. Sidst men ikke mindst, vil jeg gerne ønske de, der blev valgt et stort tillykke. Jeg ser frem til samarbejdet.”

Anden del af valget
Nu kommer valgene på årsmøderne i Nordjylland, Sydjylland, Vestjylland og Bornholm før sammensætningen af det nye repræsentantskab kendes. Vi håber også her på stor valgdeltagelse – se datoer for årsmøderne her:

Sydjylland 13. marts, kl. 17-20. Se mere her
Vestjylland 14. marts,  kl. 18. Se mere her
Nordjylland 15. marts, kl. 18. Se mere her
Bornholm 24. marts, kl. 16.30. Se mere her

Deloitte har foretaget kontrol af valget, se revisorerklæringen her.

Lodtrækning om gavekort
Vi har trukket lod om de 5 gavekort à 500 kr. til Paustian blandt de hurtigste 400 medlemmer, der har stemt. Vinderne får direkte besked i uge 10 – og annonceres her på siden.