Akademisk Arkitektforening

Æreskalejdoskopet

Æreskalejdoskopet tildeles offentlige myndigheder/institutioner el. private virksomheder og enkeltpersoner, som på inspirerende måde har stillet og fået løst arkitektopgaver inden for arkitektens arbejdsområde.

Tildeling sker den 21. november (Foreningens stiftelsesdag) for opgaver fuldført inden for 2 år forud for denne dato. Uddeles ikke nødvendigvis hvert år.

Bestyrelsen indstiller kandidater.

Modtagere:
2004:
Sund & Bælt Holding A/S og Øresundskonsortiet

2000:
Arbejdsmarkedets Feriefond

1998:
Byggedirektoratet
Nykredit/Realkredit Danmark

1996:
Grønlands Hjemmestyre
Nuuk Kommune

1994:
Kolding Kommune
E. Pihl & Søn
Kulturministeriet

1993:
Frits Hansen Eftf.
Knud W. Jensen
Louis Poulsen

1992:
Justistministeriet
A/S Dansk Shell
Kurt Thorsen Totalentreprise

1991:
Torshavn Kommune
Ballerup Kommune

1990:
Forsvarets Bygningstjeneste
Københavns Lufthavn
Ernst Klæbel

1989:
Odense Kommune (Blangstedgaard, Brandts Klædefabrik og Hollufgård)
I/S Hedeland

1988:
Vejdirektoratet
Ole Paustian

1986:
Fredningsstyrelsen
Gentofte Kommune
Rønne Kommune (bygningsregistranter)

1985:
DAB (Tinggården I & II)
Højbjerg Andelsboligforening (Håndværkerparken)
Andelsboligforeningen Himmerland (boligbebyggelse ved Aalborg Universitetscenter)

1984:
LO (LO-skolen)
SID og Kvindeligt Arbejderforbund (fagforeningshus i Lyngby)

1983:
Gori A/S (fabriksbyggeri Kolding)
Lampas (produktdesign og fabriksbyggeri Ringe)
Novo A/S (fabriksbyggeri København og Kalundborg)

1982:
Holstebro Kommune (museum og bibliotek)
Århus Kommune (Århus Musikhus)
Sanerings- og Byfornyelsesselskabet af 19. marts 1970 (konkurrence om byfornyelse)

1981:
Odense Kommune (trafikregulering, stinet)
Frederiksberg Kommune
Frederiksberg forenede Boligselskaber og K.A.B. (Solbjerg Have byggeri)

1980:
I/S Køgebugt Strandpark, Brovst Kommune (restaurering af Herregården Brovst)

1979:
DSB (designprogram)
Hanstholm Kommune (byplan)
Køge Kommune (rådhustilbygn.)