Akademisk Arkitektforening

GeniusArkitektforeningens æresbevisning GENIUS tildeles personer, der i særlig grad har bidraget til foreningens formål, nemlig at fremme kvaliteten i planlægningen og udformningen af vore omgivelser og at agere ud fra et helhedssyn til fremme af arkitektonisk kvalitet. 

Modtagere af GENIUS:

2018   Mogens Lykketoft 

2017   Peter Thorsen 

2016   Marianne Jelved 

Foto: Marianne Jelved takker for GENIUS i Aarhus, 2016. Fotograf: Maria Albrechtsen Mortensen.