Akademisk Arkitektforening

Stafetten for bæredygtig arkitektur
Stafetten for bæredygtig arkitektur er et nyt initiativ iværksat af fire MAA ildsjæle. Stafetten skal give arkitektstanden motivation, omtale og indflydelse til at præge udviklingen af bæredygtigt byggeri.

Formålet med stafetten er at debattere og dele viden. Alle MAAere der har lyst til at indgå aktivt i debatten og fungere som STAFETholdere er velkomne.

Første udfordring
Det første tema er ”Frodighed og bæredygtig arkitektur”, og STAFETholdet opfordrer interesserede til at formulere et spørgsmål eller en kommentar, der udfordrer og perspektiverer temaet. Herefter vælger STAFETholdet de mest udfordrende og tankevækkende indlæg og inviterer de personer, der står bag,  til årets 24-timers STAFETevent, der finder sted ultimo august/primo september et sted i Danmark.

Send dine spørgsmål/ kommentarer til stafetten@arkitektforeningen.dk
Deadline for spørgsmål/ kommentarer er den 21. marts 2012

Hvad kræver det?
STAFETholderne skal i løbet af et STAFETår definere og skabe synlighed om det kommende års STAFETtema i pressen og i Arkitektforeningens medier. Som STAFETholder skal man også arrangere en STAFETevent, der præsenterer årets tema og udpeger det næste hold i stafetten.

Årets cyklus
I foråret debatteres der her på siden og i pressen og der inviteres til STAFETevent, der skal finde sted om sommeren.
I sensommeren udvælges nye STAFETholdere, nyt tema defineres i efteråret og offentliggøres ved nytårkurene rundt om i landet.

Hvorfor Stafetten?
STAFETholdet ønsker at dele viden og invitere til events/debat på tværs af fag. Arbejdet i Stafetten skal give arkitektstanden motivation, omtale og indflydelse til at præge udviklingen af bæredygtigt byggeri.

Målgruppen
for Stafetten er arkitektstanden, byggeriets parter og offentligheden.

STAFETholdet
Ideen om Stafetten er udviklet af dette års STAFETholdere: Ellen Kathrine Hansen, Tanja Jordan, Thomas Nørgaard og Vibeke Grupe Larsen. Indtil et nyt STAFEThold vælges, vil de fire fungere som STAFETholdere for Arkitektforeningen.


Yderligere info: Annette Blegvad, ab@arkitektforeningen.dk