Akademisk Arkitektforening

Arkitektur og tilgængelighed


Arkitektforeningen, Danske Ark, Dansk Landskabsarkitektforeing og Danske Designere har i fællesskab vedtaget en fælles tilgængelighedspolitik 


I 2009 ratificerede Danmark FNs konvention om handicappedes rettigheder. Konventionen, som bygger på 8 grundlæggende principper, har til formål at sikre ligestilling i forhold til ydelser, information og fysisk færden, for alle mennesker, inklusiv mennesker med funktionsnedsættelser af forskellig art. I kølvandet af FNs konvention og Danmarks ratificering af denne, vedtog 4 organisationer i arkitekt- og designbranchen, herunder Arkitektforeningen, en tilgængelighedspolitik som en del af arkitekt- og designbranchens sociale ansvar.


Arkitektforeningens tilgængelighedspolitik
Arkitektfagets betoning af helhedsorienterede løsninger, som opfylder økonomiske, sociale og funktionelle behov i en større helhed betyder, at arkitektfaget indtager en nøglerolle når det gælder om at indfri formålene med FNs konvention om handicappedes rettigheder.

Arkitektforeningen har i den fælles tilgængelighedspolitik anerkendt FNs konvention og samtidig forpligtet sig til at arbejde for, at der skabes fokus på helhedstænkning og mulighed for implementering af relevante tilgængelighedstiltag i arkitektur og design. Dette gør Arkitektforeningen gennem fremme af medlemmernes bevidsthed om, og mulighed for, at sikre bedst mulig tilgængelighed for alle mennesker, ud fra en respekt og forståelse for de forskellige behov mennesker har.

I sit arbejde med tilgængelighedspolitik, samarbejder Arkitektforeningen med det offentlige og andre organisationer, for at skabe forståelse for betydningen af tilgængelighed. Endvidere kompetenceudvikler og afholder Arkitektforeningen efteruddannelseskurser om tilgængelighed.