Akademisk Arkitektforening

Hvorfor vælge en konkurrence?

Hvem ved, hvad der er bedst, hvis der ikke er noget at vælge imellem? Og hvordan skal nye tanker og idéer få plads, hvis man altid vælger det sikre og kendte?

Arkitektkonkurrencer er et vækstmedium for nytænkning, der gør Danmark bedre og skaber arkitektonisk kvalitet i vores omgivelser. Det handler ikke kun om bygherren og arkitekten. Det handler også om alle, der skal bruge bygningerne. Hvis alle bygninger var ens, så var det nemt nok. Men i et frodigt vækstsamfund med plads til originalitet, kreativitet og faglig dygtighed er det et spørgsmål om valg. Rigtige valg – også på langt sigt.

Hvilken konkurrenceform?
Det kan være, at I bare har lyst til at se flere løsninger. Eller måske repræsenterer I det offentlige og er underlagt EU's udbudsdirektiver. Så skal I udbyde arkitekt- og ingeniøropgaver, når honoraret til rådgiverne er over en vis værdi. I begge tilfælde kan I vælge mellem forskellige konkurrenceformer.

Få styr på formen
Først skal I afgøre, om I vil afholde en åben eller en indbudt konkurrence. Åbne konkurrencer giver langt flere forslag at vælge imellem. Indbudte konkurrencer er mere overskuelige og giver sikkerhed for, at arkitekten kan løfte den efterfølgende opgave. I skal også vælge mellem idékonkurrence, realiseringskonkurrence og etapekonkurrence. Læs mere om de forskellige konkurrenceformer her.

Hvor lang tid tager det?
Det tager minimum et halvt år at gennemføre en arkitektkonkurrence, afhængigt af konkurrenceform og deltagerantal. Desuden skal de byplanmæssige forudsætninger fastlægges, og bygherren skal afklare forhold vedrørende økonomi, brugerbehov, bygningsvolumen, placering m.v. Endelig skal programmet formuleres og dommerkomiteen vælges. Og så kan konkurrencen gå i gang.

Hvad koster det?
Udgifterne afhænger dels af opgavens størrelse og sværhedsgrad og dels af, om konkurrencen er åben eller med et begrænset antal deltagere. Konkurrenceafdelingen udarbejder altid et oplæg til totalbudget for konkurrencen, så alle parter på forhånd har klarhed over samtlige omkostninger. I den forbindelse lægger vi vægt på at kunne tilbyde skræddersyede konkurrencemodeller, der i hver enkelt sag tilpasses opgavens størrelse og de aktuelle ressourcer.

Kan man ikke bare selv bede nogle arkitekter om et par forslag?
Arkitektkonkurrencer er en vanskelig disciplin, hvor der skal tages hensyn til både etiske og lovgivningsmæssige regler. Bygherren skal passe på ikke at bringe sig selv i en situation, hvor han er nødt til at arbejde videre med et projekt, han dybest set ikke bryder sig om. Og arkitekterne skal vide sig sikre på, at der ikke er overraskelser gemt i forudsætningerne for projektet, som gør deres forslag ubrugelige.

En god proces skaber et godt resultat
Står I foran at skulle bygge, så kontakt os og hør, hvordan vi kan hjælpe. Vi tilrettelægger konkurrenceforløbet, så det er tilpasset jeres organisation og budget. Målet er at optimere de ressourcer, bygherren og arkitekterne anvender, uden at det går ud over kvaliteten.