Akademisk Arkitektforening

ByggeøkonomuddannelsenUddannelsens kompetenceområder

Byggeøkonomuddannelsen vægter tværfaglighed og har sin hovedvægt på byggejuridiske forhold, økonomi og ledelse.

Målet for undervisningen er, at tværfagligheden giver de studerende færdigheder og forståelse for helheden i byggeriet.
De studerende har efter endt uddannelse således et bedre overblik over byggeriets forskellige faser, og de opnår derved større sikkerhed i det daglige arbejde.

Uddannelsen er både teoretisk og praktisk funderet. Den praktiske del sigter på, at de studerende skal kunne overføre undervisningen til deres igangværende arbejdsopgaver.

Uddannelsens centrale temaer er:
• Byggejuridiske forhold – ansvar, aftaler og rettigheder
• Bygherrerådgivning
• Kvalitet – miljøstyring
• Projektudvikling og -styring

Se eksempel på uddannelsesprogram her

Uddannelsens målgruppe
Akademisk uddannede arkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører og andre med en teknisk/naturvidenskabelig baggrund, der er beskæftiget i bygge- og anlægsbranchen.

Optagelseskrav
For at blive optaget på uddannelsen skal følgende kriterier være opfyldt:

A. Afgangsbevis fra en af statens arkitektskoler, bygningskonstruktør, ingeniør eller anden tilsvarende uddannelse.
B. Minimum 5 års dokumenteret erhvervsmæssig relevant erfaring.

Uddannelsens varighed og omfang
Uddannelsen forløber over 186 timer fordelt på 27 hele undervisningsdage.

I København ligger undervisningsdagene hver mandag og i Århus hver fredag.

Derudover må der påregnes tid til løsning af opgaver i form af gruppe- og individuelle opgaver.

Afsluttende prøve
Uddannelsen afsluttes med en 5-timers prøve medio marts 2012.

Næste uddannelseshold
København august 2012 (indledes med to dages internatophold ultimo august 2012) og Århus september 2012 (indledes med to dages internatophold primo september 2012).

Pris
63.000 kr. + moms
Prisen er inklusiv internatkursus og forplejning på kursusdagene.
Beløbet betales over 4 rater, medmindre der indgås andre aftaler.

Prisen inkluderer, at den studerende frit kan deltage i Danske Byggeøkonomers medlemsaktiviteter.
Medlemsvirksomheder opnår automatisk 12,5 % rabat på uddannelsesprisen (7.875 kr. + moms).
Ikke-medlemsvirksomheder opnår ikke rabat på uddannelsen, men får til gengæld 1 års gratis medlemsskab af Danske Byggeøkonomer efter endt uddannelse.

Tilmelding
Tilmeldingen foregår på Danske Byggeøkonomers hjemmeside.


Tilmeldingsfrist
Maj/juni 2012 (mere info følger).
 
Yderligere information om uddannelsen
Se Danske Byggeøkonomers hjemmeside.

Kontakt
Peder Walsøe Pedersen, Danske Byggeøkonomer
E: peder@pluspedersen.dk
T: +45 2434 2499

Charlotte Langen, Akademisk Arkitektforening
E: cla@arkitektforeningen.dk
T: +45 2285 9255

Undervisere på uddannelsen
Mogens Bruun Jepsen
Arkitekt MAA

Hans Lykke Hansen
Advokat Viltoft & Høgbjerg Petersen

Paul Jeppesen
Seniorkonsulent, cand.scient.pol, DANSKE ARK

Mikkel Flod Storgaard
Direktør, Promentum A/S

Ken L. Bechmann
Professor, Ph.D. Institut for Finansiering, CBS

Klaus Ahm
Partner, cand.polit, Infrastructure Advisory Services, Ernest & Young
 
Henrik Sørensen
Udviklingsdirektør MBA, civilingeniør energi, Esbensen Rådg. Ing. A/S

m.fl.


Foto: Johan Rosenmunthe