Akademisk Arkitektforening

Fra forskningens verdenFølg med i hvad der sker i arkitekturforskningens verden

Persistent Modelling seminar
- extending the role of architectural representation
Seminar og bogudgivelse ved CITA, Kunstakademiets Arkitektskole

Forskningens døgn
Kunstakademiets Arkitektskole deltager med fire forelæsninger:
Kommer skitsen før tanken? – Dilemmaer i byggeriets tidlige faser
Environmental simulation in architecture and urban design
Antik skulptur: En farverig oplevelse!
Finn Juhl – kunstelskende funktionalist og farverig æstetiker
Se hele programmet på KADKs hjemmeside.

Torsdagsrækken
Skolens internationale og offentlige forelæsningsrække, Torsdagsrækken, fokuserer denne gang på tegnestuer, hvis byggede værker har karakter af at være undersøgelser, der er knyttet til en teoretisk refleksion.

Interview: Forskeruddannelsen vende på hovedet
Læs interviewet med Claus Peder Pedersen om hvordan Århus Arkitektskoles forskeruddannelse skal fornys, så den passer til arkitektskolens nuværende strategi og struktur.

Studietur til Manchester
Center for Idræt og Arkitektur, CIA arrangerer studietur til Manchester. Kom med og oplev arenaer til kultur og idræt og eksperimenterende sociale boligbyggerier.

Project Distortion 2.0
Hvordan lydsætter man arkitektur? Hvordan gør man akustik synlig? Og hvordan kombinerer man de to? Læs artiklen om forskningssamarbejdet mellem CITA, Krydsrum Arkitekter og Akustikmiljø.

KA får bevillinger til forskningsnetværk i Asien
Kunstakademiets Arkitektskole har fået tildelt to bevillinger på i alt 660.000 kr. fra Forsknings – og Innovationsstyrelsen. Pengene skal gå til at etablere internationale forskningsnetværk med universiteter i hhv. Kina, Japan og Sydkorea.

Danskernes Akademi
Se online forelæsninger af danske arkitekter og forskere.

Veje til eksterne forskningsmidler
På Arkitektskolen Århus satser de på flere eksterne forskningsmidler. Læs interviewet med lektor Jørgen Rasmussen og professor Peter Gall Krog, om hvordan man bliver god til at trække midler udefra.

Bevilling til forskerklynger på Kunstakademiets Arkitektskole
Kunstakademiets Arkitektskole har netop uddelt midler til oprettelse af forskerklynger internt
på skolen. Forskerklyngerne har til formål at understøtte samarbejder på tværs af
institutterne og udvikle de faglige indsatsområder, der prioriteres i Kunstakademiets Arkitektskoles forskningsplan 2011-14.

Tværfaglige forskningsprojekter og netværksaktiviteter ved KADK
Læs her hvilke forkergrupper som har modtaget støtte til deres projekter. Bl.a. "Netværk om repræsentationsformernes betydning", "Inclusive urban dwelling and social sustainability" og "Stoletypernes udvikling"

Forskningsplan 2011-14
Som højre uddannelsesinstitution er Kunstakademiets Arkitektskole forpigtet til at udgive forskningsprojekter løbende. Læs her om forsknignsvisionerne for de kommende år indenfor områder som arkitekturteori, planlægning, design, kommunikation, restaurering osv.

Innosite
Dansk Arkitektur Center har for nyligt lanceret Innosite – en åben innovationsplatform, som knytter aktører med behov for innovation sammen med dem, der har de gode idéer. Her kan virksomheder og organisationer inddrage ekstern viden i deres udviklingsprocesser og gennem konkurrencer skabe videndeling og innovative løsninger i et samarbejde mellem mange forskellige aktører.

KuViBa
Tjek den nye kulturvidenbank KuViBa med publikationer i fuldtekst online

Med ph.d. -graden i bagagen
En ph.d.-uddannelse er et naturligt og nødvendigt skridt til en karriere som forsker. Men hvad med de ph.d.’er, som fortsætter deres karriere i erhvervslivet? Her fortæller tre af dem om deres arbejde i private virksomheder.
Danish Center for Design Research, Mind Design nr. 45, af Anne Krarup Jensen

Hold varmen ude, luk lyset ind
Interview med lektor Jan Fugl fra Arkitektskolen Aarhus. Han fortæller om sin forskning i arkitektur til klimatiske udfordringer.
Danish Center for Design Research

DigitalCrafting Symposium 2: Consequences
DigitalCrafting research network inviterer alle til at være med til anden del af DigitalCrafting Symposium den 25. November 2011 ved Kunstakademiets Arkitektskole i København.
Digital Crafting er arrengeret af CITA, Center for IT og arkitektur, Kunstakademiets Arkitektskole, København.

Kommende bogudgivelse: Montagepositioner - En nytænkning af industrialiseret arkitektur
I bogen formuleres og diskuteres nye måder at betragte montagearkitektur på, og der gives bud på, hvad der skal til for at udnytte nyindustrialiseringens arkitektoniske potentiale. Ifølge forfatteren kræver det bl.a. et ændret syn på det at skabe arkitektur; på arkitekturens designproces og rolle i byggeriet.
Forfatter Charlotte Bundgaard. Bogen bliver på 168 sider, den er rigt illustreret og kommer til at koste 278 kr. Bogen kan forudbestilles nu.

Arkitekturens evne til at fremme fysisk aktivitet
PhDProjektet har til formål at skaffe ny viden om fysiske miljøer, som kan medvirke til at fremme den fysiske og spontane aktivitet i det offentlige rum.
Center for Idræt og Arkitektur, phd forskningsprojekt ved Karen Thorkenholdt, PhD-studerende, Arkitekt MAA

Strategier for bæredygtig byomdannelse
Center for Byplanlægning har i samarbejde med IBU-Øresund udarbejdet rapporten Strategier for Bæredygtig byomdannelse.Formålet med rapporten er at præsentere et inspirationsmateriale til brug for arbejdet med omdannelse af Øresundsregionens byer.
Center for byplanlægning, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering - Arkitektskolen

Evaluering af Center for Idræt og Arkitektur
Evalueringen er bygget op omkring overskrifterne struktur, undervisning/forskning og kommunikation. I rapporten fremhæves blandt andet centrets profil og netværk. Desuden udpeges en række punkter indenfor centrets arbejdsfelt, der ifølge evaluatoren vil kunne styrkes yderligere i fremtiden.
Rapporten er udarbejdet af arkitekt Jörg Joppien, som i forbindelse med et gæsteprofessorat i perioden juni 2009 til september 2010 har været tilknyttet Center for Idræt og Arkitektur