Akademisk Arkitektforening

Årsmøde i Arkitektforeningen ØstifterneKom til årsmøde, guidet tur på den nye Oluf Bagers Plads i Odense samt gratis festmiddag fredag d. 15. marts. Start kl. 14.00.

Vil du være med i lokalledelsen Østifterne, så kontakt din lokalledelse på arkitektforeningen.dk. Valget foregår direkte på årsmødet.


I samarbejde mellem Realdania By & Byg, og Fynske Planlæggere besøger vi Oluf Bagers Plads med tilhørende bygninger inden lokalafdeling Østifterne holder årsmøde i Oluf Bages Gård.

Realdanias spændende projekt ved Oluf Bagers Gaard er nu ved at nå sin afslutning,og der kan opleves en smuk og spændende kobling mellem gammel og ny arkitektur, hvor både bygningsform, materialer og stoflighed er bearbejdet med hensyn til at skabe en harmonisk helhed.

Realdania har været fødselshjælper og aktør fra Thomas B. Thrige Gades spæde start og frem til nu afsluttede projekter.
Vi vil få en spændende orientering om Realdanias rolle med særlig fokus på projektet omkring Oluf Bagers Plads ved arkitekt og projektleder Frants Frandsen.
Efter rundvisningen holder Østifterne Årsmøde med efterfølgende middag for medlemmerne.

Program - årsmøde
Efter rundvisning går vi indendørs og holder årsmøde med kaffe og kage.

15.30 – 17.30. Årsmøde med dagsorden iht. foreningens vedtægter.
(Denne del af arrangementet er forbeholdt Østifternes medlemmer)

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Beretning om arbejdet i repræsentantskabet
3. Beretning om afdelingens virke
4. Forslag til behandling. Forslag til behandling på mødet skal være ledelsen i hænde senest d. 1. marts.
5. Valg
6. Eventuelt.
Endelig dagsorden udsendes i netværket senest d. 9.marts

Hvor valg tidligere er foregået via foreningens hjemmeside, holdes valg til lokalafdelingens ledelse og repræsentantskabet i år på årsmødet, og vi opfordrer derfor til, at man samtidig med tilmelding til arrangementet melder sit eventuelle kandidatur til en post i ledelse og repræsentantskab.

På mødet skal der vælges seks ledelsesmedlemmer og to suppleanter.
Der vil på årsmødet blive mulighed for at motivere sit kandidatur i forbindelse med valget.

17.30 – 22.00. Middag i Oluf Bagers Gård.
9 retters aftenmenu med øl og vin ad libitum.

Pris og tilmelding
Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.
Send din tilmelding og evt. oplysning om kandidatur til repræsentantskab og lokalledelse til:
anders@gymnastikhuset.net eller cb@arkk.dk

Type: 
Lokalafdelingsarrangement
Dato: 
Fre, 15/03/2019
Tidspunkt: 
Kl. 14.00

Kommentarer