Akademisk Arkitektforening

Byen og Havet

 

Konference med spot på havnebyer og deres planlægning. Boligpriserne i de nye havneområder stiger - men det gør vandet også. Klimaforandringer og havvandsstigninger forventes at få yderligere konsekvenser for de kystnære byer i fremtiden.

Med erfaringer fra forskningen retter vi blikket mod både lokale og regionale løsningsforslag, diskuterer langsigtet såvel som midlertidig planlægning samt belyser de tilknyttede organisatoriske såvel som økonomiske udfordringer, der er knyttet hertil.  

Konferencen arrangeres i et samarbejde mellem Dansk Byplanlaboratorium og Center for Strategisk Byforskning ved Aalborg Universitet, Arkitektskolen Aarhus og Københavns Universitet. Konferencen er den niende i rækken af konferencer under overskriften Byforskning uden grænser, hvor forskere fra Center for Strategisk Byforskning formidler deres resultater til fagets praktikere, og hvor praktikerne har mulighed for at kvalificere forskernes arbejde.  

Se programmet og tilmeld dig hos byplanlab 

Sted: 
Festauditoriet
KU.
Bülowsvej 17
Frederiksberg

Tid:
Kl. 9:30-16.00

Tilmeldingsfrist:
1. februar 2019

Type: 
Konference, seminar og lign.
Dato: 
Tor, 07/03/2019

Kommentarer