Akademisk Arkitektforening

FÆNOMENOLOGI OG ARKITEKTUR

 Forelæsning ved Thomas Bo Jensen 

Arkitektskolens professorer afholder i forårssemestret 2019 tretten grundlæggende forelæsninger om arkitektur. Forelæsningerne vil tage udgangspunkt i professorernes respektive kerneområder: kulturarv, by- og landskabsarkitektur, bygningskunst, teknologi, bæredygtighed og teori- og historie.

Foredragsholderne vil fra forskellige vinkler bringe en række historiske og nutidige temaer i spil, af relevans for en grundlæggende forståelse af arkitekturens kulturelle, sociale og samfundsmæssige betydning.

Rækken er tilrettelagt for Arkitektskolens bachelorstuderende, men vil i øvrigt være åben for alle interesserede på og uden for skolen.

Thomas Bo Jensen afholder en forelæsning med titlen “Fænomenologi og arkitektur”:
"”Fænomenologi” er betegnelsen på en filosofisk bevægelse som gør op med ”psykologismens” logiske forklaringsmodeller og sætter det enkelte individs erfaringer og perception i centrum for vores forståelse af omverdenen. Fænomenologien introduceredes af den tyske filosof Edmund Husserl i begyndelsen af det 20. århundrede, blev videreudviklet af filosoffer som Martin Heidegger og Maurice Merleau-Ponty for senere at blive knyttet til arkitekturen af folk som Gaston Bachelard, Steen Eiler Rasmussen og Juhani Pallasmaa. Forelæsningen forsøger at vise, hvad en fænomenologiske tilgang betyder for den arkitektoniske formgivning og for oplevelsen af arkitekturen.”

Tid:
Kl.16:00 - 17:00

Sted:
Gymnastiksalen
Arkitektskolen Aarhus
Paradisgade 4-6
8000 Aarhus C

Forelæsningen er gratis og kræver ingen tilmelding.
Se mere hos Arkitektskolen Aarhus 

Type: 
Forelæsning
Dato: 
Ons, 22/05/2019

Kommentarer