Akademisk Arkitektforening

GellerupparkenEn modernistisk by i forandring. Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger arrangerer temadag og byvandring.

Med baggrund i internationale bolig- og byudviklingstendenser, blev udbygningen af det danske velfærdssamfund gennemført i efterkrigstiden. Den samfundsmæssige udvikling har over tid skabt utilsigtede belastede byområder. Et folketingsflertal har besluttet, at de såkaldte ”hårde ghettoer” endegyldigt skal afskaffes, og at boligudbuddet i områderne fremover højest må omfatte 40 % almene familieboliger. En radikal forandring af den modernistiske by frem mod et funktionelt blandet byområde gennemføres i disse år i Gellerupparken i Aarhus. 

Gellerups transformation er et politisk højaktuelt reference-eksempel: en ny helhedsplan af både fysisk og boligsocial karakter skal ændre områdets funktionalitet, demografi og infrastrukturelle sammenhæng med resten af Aarhus. 

På temadagen introduceres det aktuelle politiske, kommunale og boligsociale perspektiv, og der gives et overblik over de aktuelle fysiske og sociale forandringer af Gellerup, hvor flere omdannelses instrumenter som nedrivning, renovering og nybygning skal ændre beboersammensætning, beskæftigelses- og uddannelsesforhold og derved løfte Gellerupparken ud af ghettolisten indenfor få år. 

Efter oplæggene serverer den lokale socialøkonomiske arbejdsplads Café Fair en let frokost i form af en etnisk inspireret tapas buffet. Bagefter bevæger vi os ud i området på byvandring for ved selvsyn og sammen med lokale guider at forstå og lære om den fremtidige blandede by og forstå betydningen af de aktuelle ændringer af området.

Tid:
Kl. 11-14

Sted:
Instant City (E&P Huset)
Karen Blixens Boulevard39
Brabrand 

Se program og tilmelding hos Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger

Type: 
Andet
Dato: 
Tor, 14/03/2019

Kommentarer