Akademisk Arkitektforening

København: De store projekterKøbenhavn er Danmarks vækstmotor og trækker traditionelt store byggeprojekter, hvilket er nødvendigt med en befolkningstilvækst på 10.000 årligt.  Der er fremgang i byggebranchen, og en prognose fra Byggefakta viser, at der blev sat byggerier i gang for 95 milliarder kr. i 2018, hvilket svarer til 29.000 boliger på landsplan og en vækst på 19 procent siden året før. Det bliver det 5. år i træk med et stigende antal nybyggede boliger. Det er især i København og omegnskommunerne, at behovet er størst. Hovedstaden oplever en eksplosiv vækst i befolkning og dermed også i boligbehovet. 

Hovedstadens indbyggerantal på 616.000 vil derfor vokse med 100.000 frem mod 2028. På landsplan ligger 8 ud af de 10 kommuner, der vil opleve den største stigning i boligbehovet, i Hovedstadsregionen. Frem til 2025 skal der bygges 73.000 flere boliger for at imødekomme efterspørgslen ifølge en rapport udarbejdet af Copenhagen Economics og Kuben Management. Derefter vil behovet falde en smule med et behov på 44.000 flere boliger i årene 2025-35 og yderligere 43.000 boliger inden 2045. Københavns Kommune har en ambition om 3.750 nye boliger pr. år indtil 2027, men fortsætter befolkningsudviklingen vil behovet være på over 7.000 nye boliger årligt.

Udviklingen foregår især i Nordhavn, Sydhavn og på Amager. Nordhavnen er et af Københavns største udviklingsområder, og der skal i alt bygges 3,5 millioner kvm bolig, butik, kontor, skoler og kultur. Dertil kommer 2 metrostationer, 1 krydstogtskaj, 1 Nordhavnstunnel, 1 lystbådehavn og 1 ny containerterminal. Fuldt udbygget kommer der til at bo 40.000 beboere i Nordhavnen, og de første 7.000 beboere er allerede flyttet ind i de nye boliger i Århusgadekvarteret. Nordhavn har nogle af Danmarks højeste ejendomspriser.

Nordhavn kan med den planlagte Nordhavnstunnel og Østre Ringvej kædes sammen med Refshaleøen og Amager via etablering af en ny ø, Lynetteholmen, som Regeringen og Københavns Kommune indgik aftale om i oktober 2018. Udviklingen af Refshaleøen er med aftalen dermed også rykket tættere på. Inden 2024 vil der kunne være foretaget VVM-undersøgelser og være vedtaget anlægslove for både Østlig Ringvej og en ny metrolinje, som kan betjene Lynetteholmen og Refshaleøen. Det giver udsigt til byudvikling med plads til 50.000 indbyggere og 50.000 arbejdspladser, hvoraf 30 % bliver på Refshaleøen.

Amager boomer i disse år som attraktivt bosætningsområde og udviklingsområde med store byggeprojekter. På de 96,29 kvm bor der 199.789 mennesker, hvilket gør den til Danmarks tættest befolkede ø. Byudviklingen finder især sted langs de to metrolinjer, ved Amager Strand og i Ørestaden. Ørestad er et moderne og attraktivt byområde med en central beliggenhed, og den er med til at styrke Københavns position som national og international hub. Ørestad består af 3,1 millioner kvm byggeri, herunder boliger, kontorer, butikker, hoteller og offentligt byggeri. I dag bor der 11.500 mennesker i Ørestad, et tal der forventes at stige til ca. 20.000 i 2025. Ørestad har plads til 20.000-25.000 indbyggere og 60.000-80.000 arbejdspladser. 

Udviklingen er også i fuld gang i Sydhavn. Den nye bydel skal på sigt rumme i alt 9.000 boliger, knap 16.000 indbyggere og 22.500 arbejdspladser. Sydhavnen udvikles med en blanding af erhverv, boliger og studiemiljø.

Program og tilmelding hos Byens Ejendom

Tid:
kl. 09.00 - 12.40 

Sted:
DOCKEN
Færgehavnsvej 35
2150 Nordhavn

Type: 
Konference, seminar og lign.
Dato: 
Tir, 10/09/2019

Kommentarer