Akademisk Arkitektforening

Naturen som driver for byudvikling

Bo midt i naturen. I Naturbydelen Ringkøbing K er det pragtfulde landskab, lys, luft, kort afstand til Ringkøbing Fjord og mulighed for at deltage aktivt i udviklingen af sin egen bolig, aktiviteter og attraktioner i området de herlighedsværdier, der trækker udviklingen.

Stigende fraflytning mod de større byer. Flere ældre borgere i kommunen. Højere vandstande i fremtiden. Det er nogle af de komplekse problemstillinger, som en række kommuner uden for de traditionelle vækstområder står over for. Samtidig rummer kommunerne en række ressourcer og potentialer, f.eks. beliggenhed, bygningsarv, lokale fritids- og arbejdsfællesskaber og herligheds-værdier, som kan udnyttes i endnu højere grad.

Ved dette erhvervsarrangement sætter vi fokus på, hvordan et områdes unikke kvaliteter kan være afsættet til at udvikle en ny bydel, og hvordan en udviklingsplan benyttes som værktøj i processen. Vi besøger Naturbydelen Ringkøbing K, som Realdania By & Byg ejer i et partnerskab sammen med Ringkøbing-Skjern Kommune. Her omdannes et tidligere landbrugsareal på godt 80 hektar til en nytænkende og klimasikret bydel med på sigt 1.000 boliger.

Som det allerførste er området fra 2015 til 2016 omdannet til et stort rekreativt naturområde med enge, skov, søer, bærhaver, frugtlunde og adgang for alle. Samtidig er landskabet udnyttet til klimasikring og udformet så regnvandet kan afledes lokalt på overfladen og indgå som rekreativt element i bydelen. Der etableres løbende faciliteter i naturen, som for eksempel en legeplads, et trædæk over søen og en trækfærge, der indbyder til både oplevelser, sanselighed og bevægelse for alle.

Hvorfor alle disse investeringer inden byggeriet overhovedet er gået i gang?
Vi giver dig indblik i den udviklingsplan og hovedgrebet med naturen som driver, som ligger til grund for den nye bydel, og du får de foreløbige erfaringer fra projektet. Vi trækker samtidig tråde til de øvrige byudviklingsprojekter, som vi har gennemført eller er ved at gennemføre med andre kommuner. Du får også indblik i den bebyggelsesplan, som er etableret for den nye bydel, og som spiller sammen med det omkringliggende landskab.

Pris: 520 kr. ex moms.

Program og tilmelding her

 

Type: 
Konference, seminar og lign.
Dato: 
Tor, 23/08/2018
Slutdato: 
Tor, 23/08/2018
Tidspunkt: 
kl. 14.00-16.30

Sted

Naturbydelen Ringkøbing K
Hebolgårde 2
6950
Ringkøbing

Kommentarer