Akademisk Arkitektforening

SOLENERGI OG BYPLANLÆGNINGIEA SHC TASK 51:SOLAR ENERGY IN URBAN PLANNING
IEA´s program ´Solar Heating and Cooling´gennemfører et internationalt forskningsprojekt med deltagelse af en lang række lande i 2013-17. Formålet er at fremme integrering af solenergi i byplanlægning: udvikle strategier, metoder, værktøjer og retningslinjer, samt indsamle gode eksempler.

Dansk deltagelse
Solar City Denmark, Dansk Management & Esbensen, PlanEnergi, Mikkelsen Arkitekter, Akademisk Arkitektforening og KADK. Projektet støttes af Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP).  

Arrangementet sætter fokus på solenergi og dagslys i byplanlægningen: vi informerer og debatterer gennem et arrangementer for byplanlæggere, arkitekter, lysdesignere, developere, kommuner, mv.

Bæredygtig udvikling
Vi ser eksempler på, hvordan både solenergi og gode dagslysforhold kan udnyttes og optimeres i udvikling af nye bæredygtige byområder. Hør om byudviklingsprojekterne Ørestad Fælledkvarter., Nærheden, samt de to danske case studies i Task 51: FredericiaC og Sønderborg Havn.

Solenergi i det åbne land
Anden del af seminaret sættes fokus på, hvordan fremtidens store solenergianlæg kan indpasses i det åbne landskab på en æstetisk forsvarlig vis. Ligeledes fortælles om Brædstrup solvarme og andre case studies i Task 51.

Grøn solcelle facade 
Vi skal også høre om den grønne solcellefacade på CIS, hvor seminaret foregår: fra vision til gennemførelse set med bygherrevinklen. Senere får vi en teknisk fremvisning af solcellefacaden.

Belysning i byrum
Belysning i byrum kan ske uden kabler eller tilslutning til el-nettet: vi præsenteres for designmæssige løsninger. På CIS er installeret døgnrytmebelysning: vi får en fremvisning og hører formål, det praktiske set-up og erfaringer.

Udstilling og ekskursion

Dagen afrundes med en opdatering på den bæredygtige byudvikling i Nordhavn, hvor By & Havn stiller krav om, at alle byggerier DGNB certificeres. Vi hører om den aktuelle status, ser den opdaterede udstilling, og vises rundt i området med guide.

Tid:
kl. 9-15

Sted:
Copenhagen International School
Levantkaj 4-14
2150 Nordhavn

Tilmelding:
Senest 19. juni på www.solarcity.dk

Det er gratis at deltage.
Now-show: afbud efter 19. juni eller udeblivelse på dagen faktureres 500 kr.

Arrangør:
Arrangementet indgår i det internationale projekt ´IEA SHC Task 51: Solar Energy in Urban Planning`. Afholdes i samarbejde med Innovationsnetværket Dansk Lys.

Dato: 
Tor, 22/06/2017
Tidspunkt: 
9:00 - 15:00

Sted

Copenhagen International School, Nordhavn
Levantkaj 4-14
København

Kommentarer