Akademisk Arkitektforening

Vestegnen: De store projekter

Området langs Køge Bugt motorvejen mellem København og Køge, også kaldt Vestegnen, oplever en opblomstring, med stærk vækst i både befolkning og boligpriser.

Byens Ejendomme afholder konference om bolig-boom på Vestegnen.

Program:

09.00 Registrering og morgenmad

09.30 Velkomst

09.35 Boligmarkedet boomer på Vestegnen.
Indbyggertallet, efterspørgselen efter boliger og boligpriserne stiger voldsomt i området mellem København og Køge. Efterspørgsel og prisudvikling. De forskællige områders særpræg - stærke og svage sider. Gode og dårlige områder for boligbyggeri.
Jesper Larsen , Indehaver, Ejendomsmægler MDE , Nybolig Glostrup, Albertslund & Brøndby.

10.00 Boligbyggeri på et 42.000 kvm grund i Solrød
Et godt 42.000 kvm stort ubebygget område mellem Tåstrupvej, Cordozavej, Køge Bugt Banen og vandløbet Skæringsstreget i Solrød skal udbygges med boligbyggeri og fungere som byport fra syd.
Jens Bach , Teknisk chef , Solrød Kommune

10.25 230 Ikea-boliger i Greve
Allerede i efteråret 2019 kommer de første rækkehuse fra Ikano Bolig til at stå klar i Greve. I alt skal der bygges omkring 230 rækkehusboliger på en 112.600 kvm stor grund, hvoraf 25.000 kvm vil blive bebygget. Ikano Bolig udspringer af møbelkoncernen Ikea og har solgt over 6.000 boliger i Sverige. Hvorfor har Ikano Bolig valgt Vestegnen til sin danske debut? Hvordan bliver boligerne udformet og hvad nyt bringer de for det danske boligmarked? Hvilke planer har Ikano Bolig i Danmark?
René Brandt , Administrerende direktør, Ikano Bolig

10.50 Kaffepause

11.20 Omdannelse af erhvervsområde: 2.000 boliger i Brøndby
Brøndby kommune sætter med rådgivning fra Tegnestuen Vandkunsten, Urban Creators og Sadolin & Albæk fart på arbejdet med en ny udviklingsplan for omdannelse af Kirkebjerg fra erhvervsområde til et nyt og moderne boligområde. I alt skal være plads til 2.000 boliger i området, og en plan for de første 330 boliger er undervejs. Ombygningen af det store område forventes at forløbe over de næste 10-15 år.
Casper Toftholm , Direktør for Teknisk Forvaltning, Brøndby Kommune

11.45 Holmene: Fremtidens erhvervsområde på Avedøre Holme
Nærhed til hovedstaden, vidensinstitutioner, et stort arbejdskraftopland, international infrastruktur og naturområder af høj kvalitet er ingredienserne, som skal gøre Avedøre Holme til et af Nordeuropas største, mest moderne og grønne erhvervsområder. Arkitektfirmaet Urban Power er arkitekt bag det storslåede projekt. Hvordan skal projektet, der har fået navnet Holmene, føres ud i livet?
Arne Cermak Nielsen, Arkitekt MAA, Partner, Urban Power

12.10 Mulighed for erhverv på 700.000 kvm mellem Greve og Køge
Højhastighedsbanen mellem København og Ringsted til 10,4 milliarder kr. giver mulighed for at udlægge arealer mellem Køge Bugt Motorvejen og den nye bane til byggeri af erhvervsejendomme.
Jens Mølbak, Landinspektør, Mølbak Landinspektører

12.35 Spørgsmål og afslutning

12.40 Frokost

Se mere og tilmeld dig HER 

Tid:
kl. 09.00 - 12.40 

Sted:
DOCKEN
Færgehavnsvej 35
2150 Nordhavn

Type: 
Konference, seminar og lign.
Dato: 
Tir, 04/06/2019

Kommentarer