Akademisk Arkitektforening

Arkitekturens Dag 2014 handler om velfærdVelfærdstemaet dækker blandt andet over uddannelse, sundhed, planlægning og boliger. Det giver en række muligheder for arrangører. Her er nogle eksempler
.

Folkeskolens nye virkelighed
I år fejrer den danske folkeskole 200 års jubilæum og mere end nogensinde er der tale om en folkeskole i forandring. Det gælder også arkitekturen og den rumlige indretning af skolerne, fordi folkeskolereformen indebærer, at både lærere og elever skal bruge mere tid på skolen og det er langt fra alle skoler, der kan imødekomme de nye vilkår. Ligeledes stilles der også nye krav til inklusion i skoleklasserne, der udfordrer det traditionelle klasselokale. Hvordan kan arkitektfagligheden på bedste vis komme i spil her?

Fremtidens byer
Byerne er i forandring. Nogle steder vokser indbyggertallet dag for dag, andre bliver langsomt tømt for borgere. Hvordan kan vi sikre og videreudvikle byerne i en bæredygtig retning med et godt forretningsliv, glade borgere og velfærd? Og hvad gør vi for at sikre bylivet, hvis regeringen lytter til produktivitetkommissionens anbefalinger om at lempe planloven og muliggøre opførelsen af hypermarkeder på bar mark?

Boliger til alle – hele livet
Den nye kontanthjælpsreform sætter især unge arbejdsløse i risikozonen for at stå uden bolig. Det er samfundets pligt at sikre, at det ikke sker? Men hvordan gøres det bedst? Og hvordan kan vi udnytte den eksisterende bygningsmasse på bedste vis gennem transformation og renovering? Hvorfor ikke indrette boliger i det gamle hospital, eller den gamle skole etc.
En anden vigtig udfordring vi står overfor i dag er det voksende antal ældre borgere, der stiller nye krav til, hvad en bolig skal kunne. Her er ofte tale om sunde, raske borgere der ikke nødvendigvis foretrækker at bo på plejehjemmet som vi kender det. Hvordan kan arkitekter og designere bedst være med til at imødekomme denne gruppes behov?

Helende hospitaler
Det er dokumenteret, at omgivelserne har en betydning for, hvor hurtigt patienter kommer sig og med konkrete indsatser fx i belysning og farver kan arkitekter og designere være med til at fremme helingen. Til glæde for den enkelte patient og til glæde for samfundet, fordi der spares ressourcer. Men hvordan kommer denne viden endnu bedre i spil?

Se programmet for 2014 her

Læs mere om, hvordan du kan blive arrangør