Akademisk Arkitektforening

Folkemøde 2017Debatter og smalltalk, foredrag og mødtes på kryds og tværs af fag, politiske interesser, medier og privatpersoner.

Hele Allinge var i dagene omkring Folkemødet landets mest demokratisk udvekslende zone for holdninger, visioner og planer for fremtidens Danmark.

En stor del af arkitekturens og byggeriets aktører har de senere år været meget aktivt til stede til Folkemødet på Bornholm. I år var ingen undtagelse.

Arkitektforeningen var naturligvis også på Bornholm og deltog i debatter om blandt andet arkitekturpolitik, kultur, tilgængelighed og samfundsengagement blandt de mange ambitiøse møder, der fandt sted i løbet af dagene.

Folkemødet løb af stablen fra den 15.-18. juni 2017, og i år var Arkitektforeningen vært for 4 arrangementer.


Åbningsdebat – Rum og samtale
Arkitektforeningens formand Natalie Mossin deltog i en åbningsdebat med emnet Rum til samtale om, hvordan man sikrer rum til samtale på festivaler og generelt i det offentlige rum.

Byg din blandede by i LEGO-klodser
På terrassen bag Boligselskabernes Landsforenings (BL) dome inviterede Arkitektforeningen i samarbejde med BL og Lokale og Anlægsfonden til to arrangementer, hvor politikere, fagfolk og meningsdannere med LEGO-klodser i hænderne diskuterede ’Byens aktive rum er ikke for alle’ og ’Arkitektur og fællesskab i den opdelte by’. Ved førstnævnte arrangement var bl.a. formand Natalie Mossin i dialog med transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen, og i sidstnævnte fungerede Arkitektforeningens direktør Jesper Pagh som kyndig ordstyrer. Begge arrangementer løb af stablen hhv. fredag og lørdag kl. 10.30 på terrassen bag BL's dome.

Hit med skraldet
I samarbejde med Danske Arkitektvirksomheder og med udgangspunkt i folkemødeskrald inviterede Arkitektforeningen miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen til at diskutere genbrug af affald i byggeriet, upcycling af materialer og cirkulær økonomi med de to arkitekter MAA Anders Lendager og Kasper Guldager. Arrangementet løb af stablen på Lille Scene, fredag kl. 14.00.

Medlemsbus kørte til Folkemødet
En bus kørte lørdag en række medlemmer af Arkitektforeningen og Forbundet af Arkitekter og Designere (FAOD) til Allinge. Her fik medlemmerne mulighed for at deltage i én af landets største demokratiske begivenheder, hvor arkitekturens vigtige betydning også kom på dagsorden.

Folkemødet 2018 finder sted i uge 24.