Akademisk Arkitektforening

Folkemødet 2016Debatter og smalltalk, foredrag og møder på kryds og tværs af fag, politiske interesser, medier og privatpersoner.

Hele Allinge er i dagene omkring Folkemødet landets mest demokratisk udvekslende zone for holdninger, visioner og planer for fremtidens Danmark.

En stor del af arkitekturens og byggeriets aktører har de senere år været meget aktivt til stede til Folkemødet på Bornholm. I år er ingen undtagelse.

Arkitektforeningen er naturligvis også på Bornholm og deltager i debatter om blandt andet arkitekturpolitik, kultur, tilgængelighed og samfundsengagement blandt de mange ambitiøse møder, der finder sted i løbet af dagene.

Arkitektforeningen er medvært ved disse events:

Planlov: Giver afregulering vækst og udvikling?

Torsdag d. 16.06.16 kl. 17.30 – 18.15 på Grønbechs Hotel, Haveteateret.

De Samvirkende Købmænd og Arkitektforeningen inviterer til en debat på Folkemødet om hvilken udvikling vi går i møde, nu planloven skal moderniseres.

Regeringens overskrift for udspillet er ”Vækst og udvikling i hele Danmark”. Skrækscenariet evar en afvikling, der ville betyde døde bymidter, fordi detailhandelen flyttedes til megabutikker ved omfartsvejene, og en åben ladeport for spredt og uplanlagt bebyggelse i det åbne land.

Vil det gå så galt nu alligevel, eller kommer der tvært imod vækst og virkelyst op af jorden, så snart bureaukratiets snærende bånd er løsnet?

Kom og hør bl.a. Kirsten Brosbøl, tidl. miljøminister (S) og Torsten Schack Pedersen, erhvervsordfører (V).

Kan helende arkitektur give bedre behandling?
Fredag d. 17. juni kl. 12.30-13.30 på Grønbechs Hotel, Spisestuen.

 
Der postes i disse år milliarder i at bygge bl.a. supersygehuse og nye psykiatriske hospitaler. Det er klogt at anvende de bedste nye arkitektoniske praksisser, hvis man vil have mest sundhed og bedst behandling for pengene. Helende arkitektur - godt dagslys, rare rum og meget mere -  kan nemlig gøre patienter hurtigere raske. 

Danske Arkitektvirksomheder og Arkitektforeningen tager derfor sundhedsvæsenets arkitektur under kærlig behandling i en debat med feltets fremmeste aktører.

Kom og hør Thorstein Theilgaard, generalsekretær i Bedre Psykiatri, Lone Wiggers, arkitekt MAA og partner i C. F. Møller samt Flemming Pless, fra Danske Regioners sundhedsudvalg (S), der repræsenterer bygherresiden. Vi ser frem til en sund debat under kyndig ledelse af Lene Espersen, direktør i Danske Arkitektvirksomheder.

Du kan varme op til debatten ved at lytte til Bylyds podcast "Huse, der heler", her


Folkemøde for alle
Fredag 17. juni  kl. 16-17 i Allinge Røgeris mødetelt.


Arkitektforeningen, Dansk Blindesamfund og Realdania afholder et minisymposium, der skal sætte fokus på, hvordan Folkemødet bliver mere tilgængeligt for deltagere med handicap. Arkitekter, byplanlæggere og personer med forskellige handicap vil danne to hold, som skal komme med forslag og idéer til hver sin udfordring.

Et panel, bestående af bl.a. Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF) og Bornholms borgmester, Winni Grostøll (S), vil tage imod og give feed-back til forslagene.


Mød os ved den knaldgule campingvogn

Du kan også under hele Folkemødet møde Arkitektforeningen ved vores knaldgule campingvogn i Danchells Anlæg på plads A34.

Fredag
d. 17. kl. 10-11 er der debat om arkitekters værdiskabelse. Kl. 14.30-15.30 handler det om innovation i byggeriet. 

Lørdag d. 18. kl. 10-11 præsenterer journalist Tobias Moe den arkitektoniske podcast Bylyd. Kl. 12.15-13 handler det om plastik og arktitektur.
Fra kl. 13-14 udvikler vi idéer til hvordan vi skal huse flygtninge og fra 15-16 er der inspiration fra kvindelige forbilleder og netværk.  
 

Kom med os til Folkemødet
Medlemmer af Arkitektforeningen og medlemmer af FAOD kan tage del i én af landets største demokratiske begivenheder, hvor arkitekturens vigtige betydning også kommer på dagsorden. Tag med på særbussen lørdag morgen den 18. juni til Allinge og retur igen om aftenen til København.
Læs mere her