Akademisk Arkitektforening

Spred de gode råd om opsætning af solcellerI samarbejde med Solar City Copenhagen har Arkitektforeningen udarbejdet en pjece med 10 gode råd om solceller til dig, der vil passe på dit hus

Gennem den seneste tid, har Arkitektforeningen fokuseret på den massive opsætning af solceller, og de konsekvenser de mange anlæg potentielt vil have på bygningsmassens arkitektoniske udtryk. Dette er bl.a. kommet til udtryk ved debatindlæg i aviser samt ved henvendelse til minister for klima- energi og Bygninger Martin Lidegaard.

Arkitektforeningen ser med stor bekymring på, at der ukritisk fokuseres på energibesparelsespotentialer, mens der helt ses bort fra arkitekturfaglig rådgivning om hvordan solanlæg opsættes samtidig med, at en bygnings arkitektoniske udtryk og kvaliteter bevares eller forbedres.

Derfor har Arkitektforeningen i samarbejde med Solar City Copenhagen udarbejdet en pjece med 10 gode råd om solceller.  

Læs og download pjecen

Se arkitektforeningen henvendelse til minister for klima- energi og Bygninger, Martin Lidegaard

Trykte pjecer kan rekvireres ved at sende en e-mail med adresse til myh@arkitektforeningen.dk