Akademisk Arkitektforening

Task force: Uddannelse og forskning

* Denne task force er afsluttet


i 2009 nedsatte Arkitektforeningen en task force med det formål, at fremme uddannelse og praksisorienteret forskning for at styrke arkitektfaget. Dette skulle ske ved at understøtte oplevelsen af, at arkitektfaget er videnstungt, bl.a. ved at gennemføre Master Classes for arkitekter og arbejde for at tilknytte erhvervs ph.d'er til alle arkitektforeningens politiske projekter. Endvidere skulle task forcen forholde sig til hvordan forskningsresultater kan formidles til medlemmer og andre samt komme med forslag til hvordan arkitektforeningen kan initiere forskningsområder til fremme af den arkitektoniske kvalitet. Endelig skulle task forcen komme med forslag til hvordan internationale netværk via ACE og UIA kan fremmes.

Medlemmer af task forcen:

Irene Lønne - phd, partner Pleks, bestyrelsesmedlem Arkitektforeningen
Natalie Mossin - programchef, DAC
Louise Kjær Chrostoffersen - phd, Arkitektskolen Aarhus
Jan W. Hansen - professor, Arkitektskolen Aarhus
Vibeke Lydolph Lindblad - Henning Larsen Architects
Lene Dammand Lund - adm. direktør, SLA arkitekter
Morten Emil Engel - selvstændig


Task forcens opgave


Task forcens opgave var at udarbejde en politik for Arkitektforeningen på uddannelses- og forskningsområdet. I kommissoriet for task forcen og uddannelse og forskning, blev task forcen bedt om at udarbejde en politik og handlingsplan om området. I denne forbindelse blev task forcen blevet bedt om at udarbejde en liste over mærkesager samt en liste over samarbejdspartnere, herunder landskabsarkitekter og designere. Endvide skulle task forcen udarbejde en kommunikationsplan samt en proces- og ressourceplan. Endelig skulle task forcen præcisere hvad der menes med arkitektonisk kvalitet, i forhold til opgaven om at initiere forskningsområder til fremme af den arkitektoniske kvalitet.


Task forcens indstilling


På baggrund af en række møder og intensive drøftelser indstillede task forcen, at Arkitektforeningen bevilgede ressourcer til:


- Udarbejdelse af en ekspertliste
- Afholdelse af debatmøder og netværksgrupper
- Analysearbejde omkring barrierer vedr. strategiske forskningspuljer
- Ansættelse af en fundraiser i Arkitektforeningen

Efterfølgende har sekretariatet udarbejdet debatmøder og netværksgrupper, ligesom der er indgivet projektbeskrivelse af arbejdet med ekspertlisten.
Arkitektforeningens nyhedsbrev bringer endvidere jævnligt interviews med forskere og phd-studerende.


 


Kommissorium 


Læs task forcens kommissorium