Akademisk Arkitektforening

Urafstemning 2017Urafstemningen om lovændringerne er nu slut. Resultatet blev et "ja" med 615 stemmer for og 59 stemmer imod.
Stemmeprocenten endte på 10,5.

Resultatet af urafstemningen er primært, at repræsentantskabsmødet fremover vil blive afholdt om efteråret, første gang i 2018, i stedet for om foråret som nu, og at årskonferencen fremover vil blive afholdt om foråret.