Akademisk Arkitektforening

Politik

Arkitektforeningen arbejder for at sikre de bedste vilkår for den enkelte arkitekt og styrke kvaliteten af vores fælles byer, bygninger og miljø.

Det indebærer at Arkitektforeningen arbejder politisk i en række sammenhænge. Vi er naturligvis partipolitisk neutrale og taler løbende med forskellige relevante politikere og organisationer. Som standsforening for knap 7000 arkitekter har Arkitektforeningen mange ressourcer at bidrage med når de politiske rammer for arkitektur – meget bredt set – bliver fastlagt.

Arkitektforeningen er bl.a. repræsenteret i en række politiske udvalg og faglige råd og nævn, udarbejder høringssvar samtidig med at Arkitektforeningen blander sig i den offentlige debat, samarbejder med andre aktører og skaber opmærksomhed via andre dagsordensskabende aktiviteter såsom seminarer, konferencer og årsdage.

Arkitektforeningen har hvert år et nyt politisk fokusområde, vi sætter på dagsordenen. I 2014 har det været velfærdsudvikling med arkitektur, design og planlægning og i 2015 er det arkitekturens potentiale for at understøtte fællesskaber og at deles. Til hvert fokusområde nedsættes en task force, hvis arbejde munder ud i en handlingsplan, som danner en del af grundlaget for Arkitektforeningens politiske arbejde med området.


Nyheder i politik

28.apr.17
Det bør være pengene værd at fokusere på at bygge godt frem for at bygge billigt – at betragte kvalitet som en investering, der i det lange løb betaler sig bedre end at bygge billigt her og nu.Jesper Pagh, direktør i...
21.mar.17
Foto - Martin Yhlen. Pallbearer på Roskilde Festival 2016
4.jan.17
Arkitekt MAA Kasper Guldager Jensen er blevet udpeget som medlem af et nyt Advisory Board, der skal rådgive regeringen om, hvordan dansk erhvervsliv kan omstille sig til en mere cirkulær økonomi. Har du særlig indblik i...
30.nov.16
Forleden præsenterede Lars Løkke Rasmussen sin trekløverregering, der består af Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. En ny regering betyder et nyt regeringsgrundlag, nye ministre, og denne gang...
17.nov.16
Arkitektforeningen har indstillet de almene boliger til en plads i Kulturministeriets Danmarkskanon, der skal skabe bevidsthed om de historiske og kulturelle samfundsværdier, traditioner og begivenheder, som i særlig...
2.nov.16
Akademisk Arkitektforening takker for det tilsendte materiale, og for muligheden for at afgive høringssvar herom.Helt overordnet mener Akademisk Arkitektforening af de danske kyststrækninger, hører til nogle af Danmarks...
24.okt.16
I sommeren indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti en aftale om ”Et Danmark i bedre balance – Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet”. Aftalen...
5.okt.16
Første tirsdag i oktober åbnede Folketinget traditionen tro, og i henhold til Grundlovens § 38 afholdt statsminister Lars Løkke Rasmussen sin redegørelse. Arkitektforeningen har gennemgået den skriftlige redegørelse,...