Akademisk Arkitektforening

Høringssvar til udkastet til videregående kunstneriske uddannelsers placering i den danske kvalifikationsramme

Akademisk Arkitektforening fremsender hermed høringssvar, idet bemærkningerne er udtryk for AA´s tætte engagement i navnlig arkitektuddannelserne.

Det er noteret med tilfredshed, at udkastet rummer en nuancering af de beskrevne grader i kvalifikationsrammen. AA ser klare fordele i, at uddan-nelsernes indhold og udbytte generelt beskrives, men finder det samtidigt nødvendigt, at det kunstneriske særkende ekspliciteres, idet netop koblingen af kunstneriske og videnskabelige færdigheder gør kandidater fra de kunstneriske uddannelser enestående.

Akademisk Arkitektforening finder det desuden vigtigt, at den nærmere præcise-ring af graderne sker i samarbejde med relevante implicerede fra såvel uddannelserne som faget, så beskrivelsen så præcist som muligt indkredser de særlige udfordringer, som uddannelserne skal spænde over.

I den forbindelse stiller AA sig gerne til rådighed. Foreningens engagement i fortsat faglig udvikling af de kandidater, der er AA´s medlemmer, er funderet i udvikling og udbydelse af kurser, kompetenceudvikling og andre faglige medlemsaktiviteter. AA har derfor i sit daglige virke et naturligt og nødvendigt samarbejde med arkitektskolerne for at kende uddannelsernes indhold og niveau, ligesom en lang række af AA´s medlemmer er tilknyttet undervisning og forskning ved arkitektskolerne.

Rikke Krogh
Arkitekt MAA, formand