Arkitekturens Dag 2024

Arkitekturens Dag falder i år den 7. oktober, og Arkitektforeningen inviterer atter jer – arkitekter, tegnestuer, kommuner, foreninger, fonde, kulturinstitutioner m.fl. – til at være med til at markere dagen med et arrangement. Årets tema er "Arkitekturen under forandring".

I Thisted skaber en ny passage forbindelse mellem den gamle bykerne og fjorden. Projekt af BOGL. Foto: Mikkel Eye
Vil I vide mere?

Katrine Østergaard Bang

Planfaglig konsulent

+45 30 85 90 14

kb@arkitektforeningen.dk

Hver dag er arkitekturens dag, men første mandag i oktober er det officielt Arkitekturens Dag i hele verden – en årlig festdag, hvor interesserede overalt i landet kan opleve og få indblik i aktuelle byudviklingsprojekter, komme helt tæt på smuk arkitektur og blive klogere på arkitekturen og dens betydning for vores liv og fremtid.

Bliv arrangør og vis, hvordan arkitekturen skaber forandring

På Arkitekturens Dag har I – tegnestuer, kommuner, bygherrer og bygningsejere, kulturinstitutioner, rådgivere m.fl. – mulighed for at dele jeres projekter, historier og tilgange til arkitektur og byudvikling. Årets tema er ‘arkitekturen under forandring’.

Alle kan byde ind med et arrangement og få det i det samlede program. Eneste krav er, at de fysiske omgivelser er i fokus.

I år falder Arkitekturens Dag mandag den 7. oktober, men I kan også bruge dagene før og efter og stadig blive en del af det samlede program.

Læs mere om årets tema i årets inspirationskatalog nedenfor – eller hent det her pdf.

Læs også om årets tema og find praktisk info længere nede på siden.

Vil I vide mere?

Katrine Østergaard Bang

Planfaglig konsulent

+45 30 85 90 14

kb@arkitektforeningen.dk

Hvad er Arkitekturens Dag?

Arkitekturens Dag er indstiftet af Den Internationale Arkitektforening, UIA, i 1988 og afholdes hvert år den første mandag i oktober. I Danmark er det Arkitektforeningen, der er tovholder for den årlige begivenhed.

Arkitekturens Dag falder i år mandag den 7. oktober, men I kan også bruge dagene før og efter og stadig blive en del af det samlede program.

Find praktisk information om, hvordan I er med

Læs mere

Vil I fejre Arkitekturens Dag? Så læs mere her og se, hvordan I nemt bliver en del af det samlede program.

Få seneste nyt om Arkitekturens Dag

Meld dig til nyhedsbrevet

Meld dig til nyhedsbrevet for Arkitekturens Dag og få inspiration og information, når der er nyt om dagen.

Årets tema: Arkitekturen under forandring

Skiftende idealer og teknisk formåen og adgang til materialer eller mangel på samme. Krige, brande, klimaforandringer og naturkatastrofer. Det er blot nogle af de faktorer, der til alle tider har påvirket den måde, mennesker har indrettet sig på. Således også i dag, hvor vi mærker konsekvenserne af klima- og biodiversitetskrisen og ser ind i en fremtid, hvor ressourcerne svinder ind, og vi må bygge og planlægge vores byer og landskaber med andre materialer – og på nye måder.

Der er brug for et opgør med mange årtiers praksis, hvor vi har favoriseret det funklende nye over det, der var i forvejen. Hvor vi har revet ned uden at blinke og erstattet det gamle med nye CO2-tunge bygninger af stenuld, beton og kemi. Sådan kan vi ikke fortsætte. Det er ikke længere en mulighed, hverken klima- eller miljømæssigt, og derfor må vi finde nye veje for fremtidens arkitektur.

Med Arkitekturens Dag 2024 vil vi se på, hvordan arkitektfaget, planlæggere og byggebranchen arbejder med de store samfundsudfordringer – og hvordan den nødvendige forandring også kan føre til nye løsninger, kreativitet og en øget omsorg for kloden. For forandring kan skabe frygt, men også fryd.

Arkitekturens Dag er en oplagt anledning til at vise, hvad der er essensen af arkitekturen, og hvor vi er på vej hen. Det er vigtigt, hvis flere skal værdsætte og tage ansvar for skabelsen af mere bæredygtige, ressourcebesparende, inkluderende og samtidig skønnere bygninger, byer og samfund.

Teksten fortsætter længere nede.

Hvordan ser forandring ud?

Forandring kan komme på mange måder.

Det kan for eksempel være kommuner, almene og private bygherrer, fonde eller ildsjæle, som arbejder med at bevare, renovere, reparere eller transformere eksisterende bygninger og byrum til nye formål.

Det kan være i form af by- og landskabsprojekter, som får planter, insekter og dyreliv til at trives og ruster os til en fremtid med mere vand – fra oven, fra neden og fra havene omkring os.

Det kan være gennem eksperimenter med genbrugsmaterialer, som bliver stadig mere udbredt i både små og store byggeprojekter. Ikke kun ædle materialer som kernetræ og gamle, kulbrændte tegl, men alle materialer og endda affald.

Og ikke mindst begynder vi nu at se, hvordan arkitekturen i sig selv er under forandring. Materialer, byggeteknikker og teknologi udvikler sig konstant, og det skaber et nyt arkitektonisk formsprog og udfordrer vores syn på, hvad der er smukt.

Hvad kan et arrangement være?

Arrangementer kan spænde vidt, og de kan være store eller små, faglige eller folkelige. Fra debatter og samtalesaloner, til by- og naturvandringer, bygningspræmieringer, udstillinger, koncerter, bevægelse, åbent hus-arrangementer, fællescykelture, skattejagt, foredrag, dans, fællesspisning eller noget helt syvende. Eneste krav er, at de fysiske omgivelser er i fokus.

Som arrangør planlægger og afholder I selv eventet. Hvis I har behov for arkitektfaglig bistand til arrangementet, kan Arkitektforeningen hjælpe med at pege på arkitekter MAA med viden om det emne, I vil sætte fokus på.

5 ideer til, hvordan årets tema kan omsættes til et arrangement

Boligen under forandring

Debatarrangementer, oplæg, byvandringer, udstillinger eller lignende om fremtidens gode bolig. Kan vi bo mindre? Kan vi bygge med andre materialer? Kan vi bo i tidligere industribygninger eller tomme kontorhuse eller butikslokaler? Hvad vil det sige at bo grønt? Hvad vil det sige at bo med fællesskab? Hvad vil det sige at dele mere? Hvordan kan vi hver især bidrage til en mere bæredygtig fremtid ift. den måde, vi bor på. Hvilke idealer lå bag fx de almene boligbebyggelser eller parcelhuset – og hvilke idealer har vi brug for i dag?

Byen under forandring

Debatarrangementer, oplæg, byvandringer, udstillinger eller lignende om, hvad vi vil med vores byer. Vis fx, hvordan byen har udviklet sig fra modernismens ideal om, at alle skulle have deres egen bil, til i dag, hvor vi forsøger at indrette vores byer med større fokus på menneskers trivsel, fællesskab og biodiversitet.

Vandet kommer

Debatarrangementer, oplæg, byvandringer eller lignende med fokus på, hvordan byen og landskabet ændrer sig, når grundvand og havvand stiger. Hvordan kan vi beskytte os mod vandet? Hvordan kan vi leve i pagt med vandet?

Den historiske by eller bygning

Byvandringer eller rundvisning i historiske bygninger med fokus på, hvordan vi har bygget tidligere – og hvad vi kan lære af fortiden. Hvordan kan man se skiftende idealer og teknisk formåen, adgang til materialer, krige, brande, klimaforandringer, sygdomsudbrud og naturkatastrofer afspejlet i jeres by? Og kan vi også skabe forandring ved at se tilbage og lære af dem, der kom før os? Hvilke traditionelle byggemetoder og materialer kan vi tage op igen, når vi bygger i dag?

Arkitekturen under forandring

Arkitekturens Dag er også en anledning til at formidle et ændret blik på arkitekturen. Til at invitere til et arrangement eller en gåtur, hvor I formidler, hvorfor vores byer og bygninger ser ud som de gør. Og viser hvilke kvaliteter, der kan gemme sig i det tilsyneladende grimme byggeri. Måske I kan bidrage til at ændre deltagernes blik på deres egen by?

Sidste år brugte Bikubenfonden Arkitekturens Dag til at byde indenfor og se nærmere på transformationen af et tidligere handicapcenter til fondens nye hovedsæde. pihlmann architects, Hoffmann A/S og Bikubenfonden viste rundt i projektet. Foto: Luna Stage og Bikubenfonden
Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +