ANNONCE

De nominerede til Mies van der Rohe Award 2022 blev offentliggjort den 2. februar 2021. Blandt de 13 danske nominerede er tre indenfor transport – metro, ladestation og togstation. Derudover er der en skole, en kirke, en park, en plads, boliger og fritidstilbud.

COBE står bag fire af projekterne, SLA og EFFEKT er med på to af dem, og resten af fordelt blandt Maali & Lalanda, BIG, Praksis Arkitekter, ONV Arkitekter, We Do Democracy, VMB, Kristine Jensens Tegnestue, Dissing + Weitling, Lendager Group, JJW Arkitekter, Schul Landskabsarkitekter, Rørbæk og Møller Arkitekter, Bertelsen & Scheving Arkitekter.

Læs uddrag af omtaler af projekterne i Arkitekten nedenfor, og se henvisninger til teksterne i deres fulde længde.

Tillykke til alle nominerede!

Læs mere om prisen på www.eumiesaward.com

ANNONCE

Enghave Kirke. Foto: Jens M. Lindhe

Enghave Kirke

“Den første store, iøjnefaldende forandring i kirkerummet er lysniveauet. Før var kirken dunkel. Loftet var malet blåt, så man kunne forestille sig den himmelblå. Men da dagslyset kun kunne trænge ind i rummet via det store gavlvindue over våbenhuset og få andre blyindfattede, farvede ruder, så var kunstbelysningen essentiel, særligt i alterområdet, der ellers ville henligge i mørke.” – Anne Pind

Arkitekt: Maali & Lalanda MLA
Anmeldt i: Arkitekten 03/2019

Overformynderiet. Foto: Adam Mørk

Overformynderiet

“En række detaljer i interiøret er desuden blevet bevaret og renoveret, og minder os nok en gang om vigtigheden af de taktile detaljer, såsom de gedigne håndlister i træ på trappegelænderet, væglamperne i atriet, en læderbetrukket sofa samme sted, de buede vinduer i trapperummet ud mod gården og en træforet elevator, der ikke bare tager os til en anden etage, men også en anden tid. Heldigvis kommer vi selv fra en tid, der værdsætter det, der var, og man kan ikke se det som andet end tegn på et velfungerende og civiliseret velfærdssamfund, når så mange penge og dygtige fagfolk bliver allokeret for at vedligeholde vores bygningskulturarv.” – Kristine Annabell Torp

Arkitekt: Rørbæk og Møller Arkitekter, Bertelsen & Scheving Arkitekter
Anmeldt i: Arkitekten 06/2020

Grøndalsvænget Skole. Foto: Jesper Pildal Hansen

Grønsdalsvænget Skole

“En stor central trappe er det første, man møder i indskolings­huset, og det er virkelig fint; kom indenfor på en uformel måde og find et klasselokale oppe eller nede, eller måske er der undervisning i en af de mange mellemzoner, som i mange år har været et væsentligt element i skolebyggeriet. Det er tilmed ligesom blevet muligt på en værdig måde at blive smidt uden for døren eller smutte fra en kedelig undervisning i den moderne skole, fordi hjemområder og fællesarealer også kan fungere som inspiration og undervisningsområder.” – Martin Keiding

Arkitekt: JJW Arkitekter, Schul Landskabsarkitekter
Anmeldt i: Arkitekten 10/2019

Skovtårnet. Foto: Rasmus Hjortshøj

Skovtårnet

“Camp Adventure-tårnet kan ses på lang afstand, og pga. den hyperboloide form får man indtryk af en konstruktion opført til at kunne bære et afsluttende tungt element, som blev anbragt til sidst i sin pokal. Men det er så heldigvis ikke tilfældet. De runde, røde søjler har tæt på deres egen karakter af olieboreplatforme og gedigent svejsearbejde, og balkonerne kobler sig på den bærende konstruktion på en tydelig og logisk måde.

Det er i realiteten mange kurver og vinkler, som skal ændre sig, for at den gående kan bringes opad i en glidende bevægelse; først snurrende indad og til sidst udad igen, til man når den øverste balkon. Det er, som nævnt, her på toppen, at man pludselig oplever at få noget ekstra – et sus af fryd, som man ikke ville have fået uden arkitekt, ingeniør og dygtige håndværkere. Og med bagved­stående bygherre og idé.” – Martin Keiding

Arkitekt: EFFEKT
Anmeldt i: Arkitekten 06/2019

Gellerup Bypark. Foto: Rasmus Hjortshøj

Gellerup Bypark

“Man ser tydeligt det ambitiøse arbejde med biodiversitet, som er blevet en mærkesag for landskabsarkitekterne. Beplantningen består af forskellige former for engblomster sammenvævet med staudeklynger samt krydderurter ved de udendørs grillpladser. Gennem området opsamles regnvand i et åløb, som udmunder i en lille nyanlagt sø. Et fint modspil skabes af træer; to gamle træ-alléer står tilbage i engen som tømte relikvier efter den tidligere ortogonale parkstruktur. De skaber smukke sigtelinjer ned gennem det nye, landskabeligt bølgede terræn.” – Sandra Gonon

Arkitekt: SLA og EFFEKT
Anmeldt i: Arkitekten 06/2019

Cityringen, Frederiksberg Allé. Foto: Laura Stamer

Cityringen

“Når man anlægger så store infrastrukturprojekter, så er det nødvendigt med en vis modultænkning. Cut and cover-metoden er valgt af mange årsager: F.eks. giver metoden mulighed for dagslys langt ned i undergrunden, og den er anlægsteknisk enklere end de såkaldte minestationer, man kender fra f.eks. Paris og London, og er også billigere at anlægge. Hvad angår designet, har man valgt at videreføre det 5,5 meters modul, som stationsboksen og toget er udformet efter. Beklædning og belægning er underopdelt efter dette modul.” – Lise Lind

Arkitekt: COBE og Arup
Interview i: Arkitekten 10/2019
Anmeldelse af pladser i Arkitekten 09/2019: Gl. Strand, Frederiksberg Allé, Skjolds Plads, Rådhuspladsen, Enghave Plads

Ressourcerækkerne. Foto: Rasmus Hjortshøj

Ressourcerækkerne

Arkitekt: Lendager Group

Amager Bakke. Foto: Laurian Ghinitoiu

Amager Bakke

“Det sker ikke ofte, at man får et kropsligt forhold til en bygning – eller rettere, at en bygning påvirker ens hele fysik, som den gør her. Det er en tankevækkende og stor kvalitet.” – Birgitte Kleis

Arkitekt: BIG og SLA
Anmeldt i: Arkitekten 02/2020

Køge Nord Station. Foto: Rasmus Hjortshøj

Køge Nord Station

“Dagslyset spiller ligeledes fint sammen med den mørke gulvbelægning, der mat reflekterer lyset. Tilsammen giver alle disse elementer en dejlig oplevelse af et sanseligt og særligt rum, der ikke bliver forstyrret af reklamer, wayfinding og anden grafik.” – Kristine Annabell Torp

Arkitekt: COBE og Dissing + Weitling
Anmeldt i: Arkitekten 02/2020

Ladestander, Fredericia. Foto: Rasmus Hjortshøj

Ladestander til elbiler

“Ladestationen er opført i bæredygtige materialer og består af såkaldte ‘strukturelle træer’, der er designet som en trækrone, der både kan filtrere lyset og give skygge, mens man oplader.”

Arkitekt: COBE
Omtalt i: Arkitekten 08/2020 og Arkitekten 07/2018

Karen Blixens Plads. Foto: Rasmus Hjortshøj

Karen Blixens Plads

“Møbleringen har, ud over at løse den rent praktiske opgave med at finde plads til 2000 cykler, også omdannet et ikke-areal til et 20.000 kvm stort byrum, som man virkelig har lyst til at opholde sig i.” – Birgitte Kleis

Arkitekt: COBE
Anmeldt i: Arkitekten 01/2020

Venligbolig Plus. Foto: Niels Nygaard

Venligbolig Plus

“Smukt omkranset af kirkegårdens store, gamle træer ligger de sorte bygningskroppe, som nok tager form af den stabling af containerlignende, zink-beklædte træmoduler, det reelt er, men heldigvis også smelter sammen til velproportionerede huse med træbeklædte gavlmotiver rundt omkring. På én gang genkendeligt og helt særegent.”
– Anne Romme

Arkitekt: ONV Arkitekter og We Do Democracy
Anmeldt i: Arkitekten 01/2020

Maltfabrikken. Foto: Jens M. Lindhe

Maltfabrikken

“Nyt adskiller sig tydeligt fra gammelt, men indgår på fornem vis materialemæssigt i en helhed. Mod øst, hvor en tidligere spiresal er fjernet, er opført en ny tilbygning. Form- og farvemæssigt føjer den sig til bygningskonglomeratet, men med et nutidigt udtryk i materialer og overflader. Det samlede resultat er en høj aflæselighed af nyt og gammelt, som fastholder bygningens autenticitet. Som besøgende kan man gå på opdagelse i mange detaljer, og det fungerer godt.” – Birgitte Tanderup Eybye

Arkitekt: Praksis Arkitekter, VMB og Kristine Jensens Tegnestue
Anmeldt i: Arkitekten 06/2020