ANNONCE

Råhuset set fra syd. Foto: Dorte Mandrup
Interview ved

Pernille Scheuer

Teknisk redaktør

Arkitekt MAA

Kangiata Illorsua – Ilulissat Isfjordscenters bærende stålkonstruktion er designet og opført med særlige benspænd, som knytter sig til bygningens geometri og placering.

Kan du give en kort beskrivelse af stålkonstruktionens opbygning?

Den bærende konstruktion udgøres af 52 stålrammer, som står på henholdsvis søjleben og støbte fundamenter i husets ene ende. Hvert tredje modul er understøttet med en stålsøjle, og imellem disse ligger en vandret stringer, som rammerne hviler på. Imellem rammerne er udlagt trapezplader, ligeledes i stål, og selve tagfladen er isoleret med en særlig type isolering, som man kan gå på, da taget er en udsigtsterrasse. Det underste dæk består af en bundramme med udfyldte partier i en let stålopbygning med isolering i hulrum. Herpå trapezplade og gulvopbygning. Bygningen er afstivet i kraft af sin form. Der er opsat vindkryds af stål i begge ender af facaderne, men selve tagkonstruktionens vridning gør faktisk, at vi får afstivninger forærende i forhold til vind. På den ene side en meget kompleks bygning og på den anden side relativt simpel. Der er anvendt ca. 320 tons stål, som er produceret på et dansk stålværk og fragtet med skib fra Aalborg.

Hvilken betydning har transporten haft? 

Leverandøren har sammen med os og ingeniøren detailprojekteret hver eneste samling og hver eneste ramme. De er alle forskellige, men har det tilfælles, at de er udformet på en sådan måde, at de kan pakkes i flatpacks i en container. Alt skulle passe sammen, for det var ikke muligt lige at bestille en ny del pga. den lange transport, som tilmed kun kunne ske bestemte måneder på året pga. vejret. Det er et ekstraordinært designparameter, sammenlignet med hvis man kunne svejse det hele sammen og bare køre det på en lastbil. Rammerne udgøres af stålsøjler med svejsede, momentstive hjørner, som er boltet sammen med stålbjælker på stedet. Søjler og bjælker er boltet sammen til rammer med både synlige boltsamlinger og andre, der er mere skjult i konstruktionen. 

Hvordan påvirker de termiske forhold konstruktionen?

Isfjordscentret befinder sig et sted med nogle temperaturudsving, som betyder, at overgangen fra kold til varm er meget stor. Hele konstruktionen er, mht. de termiske forhold, opbygget af en varm del og to kolde ender, og de adskilles af nogle ganske store dilatationsfuger. De uopvarmede dele af huset er konstrueret sådan, at selve stålrammerne ikke er fikseret til søjlerne. Således kan rammerne stå og bevæge sig vandret, og det skal de kunne pga. en varians i gradtal, som kan gå fra -40 og op til +25-30 grader, når solen står direkte på. Vi har altså at gøre med en udvidelseskoefficient, som er en del voldsommere end den, vi plejer at arbejde med under danske himmelstrøg. Hertil kan den tredelte skive, som taget udgør, på samme vis som rammerne give sig ude i de uisolerede ender af huset. For at beskytte stålet er det malet til en høj korrosionsklasse.

Med hensyn til vindforhold har vi, løbende i projekteringen, undersøgt konstruktionen i en vindtunnel for at få nogle tal, som vi kan dimensionere efter. Vi har også kigget på, hvor sneophobningen særligt sker, for det er væsentligt, at den ikke er for voldsom. Dimensionering og design er naturligvis informeret af den viden, men den præcise udformning af konstruktionens vridning er et arkitektonisk greb, der handler mere om at aflæse landskabet og indpasse bygningen i det og om mulighederne for at kunne gå op på taget. Når vi har hævet konstruktionen delvist op på søjler, skyldes det primært en arkitektonisk respons på læsningen af landskabet, men bunder samtidig i en teknisk tilpasning, som både skal minimere sneophobningen og sikre, at smeltevand kan løbe under huset. 

(artiklen fortsætter nedenfor)

Interview ved

Pernille Scheuer

Teknisk redaktør

Arkitekt MAA

Fakta

Kangiata Illorsua – Ilulissat Isfjordscenter
Sermermiut Aqqut B 2089, 3952 Ilulissat
Arkitekt: Dorte Mandrup
Arkitektmedarbejdere: Dorte Mandrup-­Poulsen, Kasper Pilemand, Jacob Juel Larsen, Sonia L. Cohan, Dorte Nielsen, Asbjørn Lütken, Toke Strange Riddersholm
Udstillingsdesign: JAC studios
Bygherre: Realdania By & Byg, Grønlands Selvstyre (Naalakkersuisut) og Avanaata Kommunia
Ingeniører: Søren Jensen Rådgivende Ingeniører
Landskabsarkitekter: Kristine Jensen Landskab & Arkitektur
Opført: 2021

Kasper Pilemand

Arkitekt MAA og partner hos Dorte Mandrup.

Udgivelse

Interviewet blev første gang udgivet i Arkitekten 02/2022.

Læs anmeldelsen af Kangiata Illorsua – Ilulissat Isfjordscenter i Arkitekten 02/2022.

ANNONCE

Huset står på søjleben og støbt fundament. Foto: KJ Greenland

Foto: KJ Greenland

Hvad har været den største udfordring i byggefasen?

Der har været mange udfordringer på den termiske del, som har handlet om rækkefølgen for, hvornår man spænder de respektive dele sammen. Det har været en byggeproces, hvor de konstruktive dele i en lang periode blev påvirket ens udefra, enten koldt eller varmt, lige indtil facaderne kom på. Husets varme del indeholder glidelejer, som rammerne fastspændes i, så snart huset lukkes. Rammerne i de kolde ender derimod er ikke fikseret på samme måde, fordi de skal kunne stå og arbejde vandret. Dette har krævet både planlægning af rammerne og det korte tidsrum, hvor selve fikseringen skal ske. Generelt kan man sige, at der er tale om en byggefase, som er ekstremt nøje tilrettelagt, idet den stort set er begrænset til sommerhalvåret. Til gengæld udnyttes det snævre tidsrum effektivt med lange, lyse arbejdsdage, ofte i skiftehold.

I forbindelse med sprængning af fjeldet gav stedet os nogle overraskelser, da søjlerne skulle funderes. Sommetider går det ikke som forventet, når der skal placeres et fjeldanker, fordi fjeldet risikerer at sprænge på en uhensigtsmæssig måde. Ved et af bygningens hjørner, hvor man går op på taget, viste det sig pludselig, at fjeldet lige dér faktisk var én stor løst liggende sten. I forhold til selve planlægningen af stålets udførelse har der dog været et minimum af tilpasninger undervejs.

Hvad betyder konstruktionen for arkitekturen?

Det har hele tiden været et arkitektonisk tema at arbejde med det repetitive motiv, som rammerne udgør. En samlet organisk form, som er nøje placeret på et sted og med referencer til de klassiske grønlandske både eller et hvalskelet, som nogen påpegede, da råhuset stod. Vi har haft et ønske om at have en struktur, der udvider sig på en sådan måde, at det rum, den skaber, varierer og åbner sig centralt dér, hvor man kigger ud over isfjorden.

Hvorfor stål?

Rammerne, med eller uden stål, har været et bærende tema. Oprindeligt undersøgte vi, hvordan fugtforholdene er i Ilulissat. Stedet er jo begavet med, at det er så koldt, og at overgangen fra frost til tø er så relativt kort, hvilket betyder, at trænedbrydende organismer er stort set ikke-eksisterende. Det blev vi så inspirerede af, at vi forestillede os en fuld trækonstruktion, der kan gå fra ude til inde fuldstændig ubesværet og uden at bruge meget energi på diverse kuldebroer. Men det måtte vi gå væk fra tidligt i processen, fordi vi blev gjort opmærksom på, af entreprenøren, at klimaet faktisk ikke længere er sådan. Klimaforandringerne har simpelthen gjort, at man i Ilulissat i dag har et meget mere variabelt miljø, der minder mere om forholdene i Nuuk. Det betyder bl.a., at det tidsmæssige rum, hvor mikroorganismer, der kan nedbryde træ, trives, bliver markant forlænget. Denne overvejelse kombineret med det bæredygtige skisma ved at bygge en destinationsbygning på et sted, hvor man nødvendigvis må bruge en del energi på transport for at komme hen, fik en markant indflydelse på projektet. Det er afgørende at opføre en bygning, der rent faktisk passer sig selv uden store vedligeholdelsesmæssige udfordringer, og som ikke pludselig risikerer at blive nedbrudt. Så derfor blev det stålrammer.

Tegning: Kai Andersen A/S og Dorte Mandrup