ANNONCE

I Arkitekten 03/2023 fortsætter vi vores tema ‘Bydel og by’, som vi startede med Arkitekten 10/2022 om omdannelsen af Frederiksberg Hospital til ny bydel. 

Med kommunalreformen i 2007 fulgte nemlig regionale supersygehuse på bar mark og stribevis af funktionstømte sygehuse inde i byerne, over hele landet. På de følgende sider ser vi primært på Aarhus, hvor etableringen af Skejby Sygehus bl.a. har medført, at Psykiatrisk Hospital Risskov (M.G. Bindesbøll, 1852) snart er ved at være om- og udbygget med nye boliger. Kommunehospitalet (Kay Fisker og C.F. Møller, 1931) er på vej til at blive nyt campusområde for Aarhus Universitet, og helhedsplanen for omdannelse af Amtssygehuset (Axel Høeg-Hansen, 1898) til nyt boligområde er blevet vedtaget for nylig. 

I første sektion bringer vi bl.a. nyt fra Zürich om nye skolebyggerier, en anmeldelse af den nye udstilling SUPER DANSK på Utzon Center og et nyt bidrag i vores føljeton om universelt design.

Tredje sektion handler om støj i byer og byzoner, ser nærmere en række eksisterende og kommende projekter, som alle beskæftiger sig med støj på hvert sit skalatrin. Fælles for mange af de valgte eksempler er, at støjreguleringen er kombineret med andre funktioner såsom regnvandshåndtering, øget biodiversitet eller kunst.

Se indhold nedenfor.

ANNONCE