ANNONCE

Redaktionen

Arkitekten 06/2022 er første ud af to temanumre om nyt dansk etageboligbyggeri. De udvalgte byggerier, der præsenteres, er baseret på et open call, og formålet har været at finde en række repræsentative eksempler opført fra 2017 og frem. Vi har ønsket at se på det konventionelle byggeri, der er drevet af investorernes og ejendomsmæglernes ønsker om optimerede indtægter i et marked, der er styret af udbud og efterspørgsel. Bag den udvikling står kommunalpolitikerne med ønsker om at skaffe boliger til borgere og indtægter til kommunerne. Og undervejs indgår arkitekter og andre rådgivere i den store byggemaskine. I nærværende udgivelse præsenterer vi seks etageboligbyggerier og bringer desuden bidrag fra Mette Hübschmann, Kasper Lægring, Ellen Braae, Curt Liliegreen, Marc Lund Andersen, Marie Bruun Yde, Lone Bøegh Henriksen, Per Mørkenborg og Lauge Floris Larse.

Første sektion byder bl.a. på en anmeldelse af en ny monografi om Johan Celsing, en anmeldelse af udstillingen Forensic Architecture – Vidner på Louisiana Museum of Modern Art samt et BR18-føljetonbidrag om byggelovgivningens betydning for udviklingen i dansk arkitektur.

Den tekniske sektion handler om lys, og her bringer vi bl.a. en artikel om arkitektstuderendes arbejde med interiørmodeller i stor skala og ser nærmere på et forskningsprojekt, der argumenterer for en øget bevidsthed om dagslysforhold tidligere i byplanlægningsfasen.

(Se indholdsfortegnelse nedenfor)

Redaktionen

ANNONCE