ANNONCE

Amager Bakke, BIG, 2019. Case fra udstillingen. Foto: Søren Aagaard

Ulla Tofte

Cand.mag. i historie og direktør for M/S Museet for Søfart i Helsingør.

Mon verden begynder med the Big bang og slutter med Bjarke Ingels? Det kunne umiddelbart godt se sådan ud, når man påbegynder opstigningen gennem evolutionens stadier i den store BIG-udstilling, der i øjeblikket vises i Dansk Arkitektur Center i BLOX. Ved nærmere eftersyn viser det sig imidlertid, at det ikke er Bjarke Ingels, der knejser øverst på tærsklen til fremtiden, men singulariteterne. Singulariteter forstået som intelligente teknologier (og mennesker), der er i stand til at forbedre sig selv – og gøre verden til et bedre sted at leve.

FORMGIVNING – an architectural future history from BIG bang to singularity er nemlig ikke en arkitekturudstilling i traditionel forstand. FORMGIVNING  er et bud på, hvordan ideer, tanker og kreativitet kan forme fremtiden. Udstillingen løfter både publikum og tegnestuen selv op på den helt store klinge –idémæssigt såvel som fysisk – når megatrends gribes og gestaltes i planer og byggerier, hvis kreativitet og legesyge næppe tidligere er set i dansk arkitektur. Og tilmed i et udstillingsdesign, der får taget til at lette på OMAs vældige bygning. Pointen er at det singulære, forstået som det særegne og individuelle, bliver ligeså definerende for samfundet og dermed for mennesket og arkitekturen i fremtiden, som det almene – repræsenteret ved moderniteten – har været det i det meste af det 20. århundrede. Glem enhver tanke om at one-size-fits-all – mennesket er unikt og producerer unikke ideer. Derfor må arkitekturen nødvendigvis afspejle singulariteterne og vores evne til at producere ideer, synes budskabet at være. Den tyske sociolog Andreas Reckwicks bog ’Singulariteternes Samfund’ anes som det teoretiske fundament under BIGs frække og til tider også noget vidtløftige tankeeksperimenter.

Ulla Tofte

Cand.mag. i historie og direktør for M/S Museet for Søfart i Helsingør.

Formgivning

Dansk Arkitektur Center
Bryghuspladsen 10, 1473 København K
Kurator: BIG – Bjarke Ingels Group
I samarbejde med: Dansk Arkitektur Center
Udstillingsperiode: 12. juni 2019-5. januar 2020

ANNONCE

“Mon verden begynder med the Big bang og slutter med Bjarke Ingels?”

Ulla Tofte

Adapt, respond, think, grow... det skorter ikke på verber i bydeform, når udstillingstemaerne præsenteres, og i bedste senmoderne stil opfordres publikum til at indgå i en samskabelse af fremtiden. Fremskridtstroen og teknologibegejstringen gennemsyrer i det hele taget udstillingen i vanlig selvbevidst BIG-style, og pakket ind i glade farver og kaskader af plancher, bliver FORMGIVNING én stor f***finger til modernismens stilfærdige insisteren på det almenes logik.

Foto: Rasmus Hjortshøj

Foto: Rasmus Hjortshøj

Men trods de mange udråb og call-to-action budskaber, er udstillingen mere et designmanifest end et (arkitektur-) politisk manifest. For BIG er også big business. Der er ingen tvivl om, at FORMGIVNING er tænkt som en showcase – et selvbevidst visitkort smidt lige for næsen af risikovillige bygherrer, der med samme store armbevægelser og selvtillid som BIG, står klar til at forme det 21. århundrede.

DAC har en lang tradition for at vise udstillinger, der først og fremmest er tegnestuers hyldest til sig selv. Lavet af arkitekter, om arkitekter, og for arkitekter. Dermed adskiller arkitekturcentret sig fra museer og kunsthaller, hvor kuratoren er publikums garant for uvildighed og faglig integritet. FORMGIVNING er også lavet af arkitekter om arkitekter, men den bryder traditionen om også kun at henvende sig til fag- og åndsfæller. Og hurra for det! Siden åbningen af BLOX for et års tid siden har udstillinger om Jørn Utzon, Dorte Mandrup og Ove Arup nemlig forsøgt at nå ud til et bredere publikum uden held. Trods spektakulære projektioner, stråklædte flader og VR briller har det vist sig vanskeligt; den voldsomme bygning kvalte næsten Mandrupudstillingens smukke tækkerørsinstallation, og fik Utzonudstillingens stilfærdige skitser til at virke grå og flade. Med FORMGIVNING forløses udstillingspotentialet endeligt i BLOX, og for første gang tør man tro på, at der her i fremtiden kan skabes arkitekturudstillinger med bred appel. Et genialt greb er de mange Lego-modeller af BIGs bygninger, som kan ses i et særskilt lokale på vej op mod hovedudstillingen. Modellerne er langt mere end et gimmick – de understreger at Bjarke Ingels mener det alvorligt, når han insisterer på, at vi kan lege os til løsninger. Og klodsernes flyver ganske rigtigt om ørerne på børn, når de bygger sig ind i fremtiden, mens far og mor forsøger at blive klogere på singulariteternes samfund.

FORMGIVNING – an architectural future history from BIG bang to singularity er både for lidt og for meget. For lidt, fordi man savner en kritisk distance til projekterne. Var der noget, der ikke lykkedes? BIGs blik skuer kun frem og aldrig tilbage, når det gælder egne værker. Og ligeså flot og forløsende udstillingen er for BLOXs vanskelige udstillingsrum, lige så for meget er den også, når mængden af projekter, modeller, udråb og opråb skygger for de modige og tankevækkende ideer, der lige fra begyndelsen har været den egentlige substans i tegnestuens virke. For lidt eller for meget – FORMGIVNING er et godt eksempel på, at arkitekturudstillinger sagtens kan tale til andre end arkitekter – og dem vil vi gerne se flere af.