ANNONCE

Konstruktionssamling. Illustration: Sander Løkkegaard Benner og Sebastian Bernhard Seipelt.
Artikel af

Pernille Scheuer

Teknisk redaktør

Arkitekt MAA

I det følgende gennemgås en række nye afgangsprojekter fra arkitektskolerne i København og Aarhus, som alle arbejder med byggesystemer, hvor træ er det gennemgående materiale.

Genbrugstræ
I et afgangsprojekt fra Det Kongelige Akademi af Sander Løkkegaard Benner og Sebastian Bernhard Seipelt udforskes potentialet i et ressourceoptimeret byggesystem bestående af flere forskellige typer træ, bl.a. limtræ, CLT og genbrugstræ. Byggesystemet er tiltænkt etageboligbyggeri – en typologi, hvor træ i øvrigt historisk set indgår i både bjælkelag, skillevægge og tagværk, og som byggeteknisk er karakteriseret ved lang levetid og en enorm fleksibilitet.

Projektets overordnede system udgøres af en bærende søjle/bjælke-konstruktion, et ribbedæk samt ikke-bærende facadeelementer. Limtræssøjler og -bjælker samles med træsamlinger. Selve dækelementet består af ribber og krydsdæk af genbrugstræ. Projektet undersøger flere muligheder for inddækning af etageadskillelsen, således at ribbedækket kan udføres mere eller mindre eksponeret. Ved den eksponerede variant med synlige ribber tages der højde for, at den samlede træoverflade vil overstige 20%, hvilket betyder, at denne løsning vil kræve sprinkling i forhold til brand. Princippet for ribber af genbrugstræ går igen i facadeelementet, som herudover rummer træfiberisolering samt flere forskellige muligheder for beklædning, heriblandt træ. Fælles for dem er, at der er arbejdet med konstruktiv brandbeskyttelse i form af vandrette alu-inddækninger som en del af facadearkitekturen.

Artikel af

Pernille Scheuer

Teknisk redaktør

Arkitekt MAA

Udgivelse

Artiklen er første gang bragt i Arkitekten 09/2023.

ANNONCE

Skalmur

I et afgangsprojekt, ligeledes fra Det Kongelige Akademi, af Jonas Bockhoff Clausen og Kasper Arndal Andersen ses nærmere på direkte genbrug af eksisterende cementmurede murstensfacader. Lignende principper er tidligere afprøvet af arkitekter i praksis, hvor udskårne felter af murværk er genopført som facadepaneler med brug af beton. Afgangsprojektet foreslår, at man i stedet lader udskårne murværksfelter indgå i et vægelement i kombination med et træskelet, hvorved elementet nemt vil kunne skilles ad igen og recirkulere. Vægelementet, som således består af skalmurs­elementer, der holdes på plads af en træramme og forstærkes af træribber, skal indgå i en ny type bærende konstruktion, som afsluttes af et isoleringslag og en bræddebeklædning. Statiske eftervisninger viser, at murværkselementet vil kunne bære et syvetagers byggeri.

Konstruktionssnit. Illustration: Jonas Bockhoff Clausen og Kasper Arndal Andersen.

Aksonometri og vandret snit i vægelement. Illustration: Jonas Bockhoff Clausen og Kasper Arndal Andersen.

Hamp, kalk og vand

Et andet afgangsprojekt fra Det Kongelige Akademi af Jakob Christian Beicher Nielsen beskæftiger sig med elementer af hempcrete støbt omkring et træskelet. I en række knudepunktsdetaljer undersøges det, hvordan elementerne kan samles i et overordnet byggesystem. Træskelettet er afgørende for elementernes bæreevne, mens hempcrete-elementerne har isolerende og lydabsorberende egenskaber. Projektet diskuterer desuden, hvorledes betonproduktionsapparatet kunne omlægges til også at fremstille hempcrete-elementer som et alternativt, mere klimabesparende, støbt produkt.

Lerjord og bark

En mere strategisk tilgang ses i et afgangsprojekt fra Arkitektskolen Aarhus, hvor Frederik Ankjær Normann Pedersen foreslår en bystruktur af additive rækkehuse i skoven, som danner gange, pladser og gader imellem sig. Det tilhørende byggesystem består primært af ressourcer fra den omkringliggende skov – i form af fundamenter af sten og mycelium, vægelementer af lerjord og kogler samt tagkassetter beklædt med bark.

Rækkehuse i skoven. Illustration: Frederik Ankjær Normann Pedersen.